Zaproś kominiarza
access_time 2018-12-26 05:52:00
W związku z trwającym okresem grzewczym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Ustawa „Prawo budowlane” stanowi, że właściciel-zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić mistrzowi kominiarskiemu przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów - w zeszłym roku było ich ponad szesnaście tysięcy - spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

Oprócz pożarów nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, czyli popularnym czadem. W poprzednim sezonie grzewczym, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 4343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 2651 osób i zanotowano 71 ofiar śmiertelnych.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera, organizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną, kampanię prewencyjną „Czad i ogień – obudź czujność”, prowadząc akcję społeczną „Zaproś kominiarza”. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa. Zapobiega ona zaczadzeniom i pożarom, nie bez znaczenia jest również fakt, że w przypadku któregoś z tych zdarzeń, brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Komentarze...