Mieszkańcy bloku w Koszycach wygrali z deweloperem
access_time 2018-12-29 05:33:00
Mieszkańcy bloku przy ul. Stromej w Koszycach przez 5 lat bali się utraty dachu nad głową. Wreszcie dopięli swego i otrzymali akty własności. Ponadto decyzją sądu, blok jest wolny od obciążeń finansowych.

Sąd Okręgowy w Tarnowie przeniósł prawo własności do lokali w stanie wolnym od obciążeń finansowych z zadłużonego dewelopera na mieszkańców bloku w Koszycach Wielkich. Uzasadniając wyrok sędzia Marek Syrek powiedział, że uprawnienia lokatorów nie budziły żadnej wątpliwości. 11 rodzin zawarło umowę z deweloperem, któremu zapłacili za mieszkania. Ten jednak długo uchylał się od dopełnienia formalności - nie przeniósł własności mieszkań na kupujących i nie wpisał ich do księgi wieczystej. W międzyczasie popadł w kłopoty finansowe i zamieszkany blok został zajęty na poczet spłaty długów. – Powstały długi, które zostały zabezpieczone hipotekami i zostały wszczęte egzekucje. Konsekwencje tych działań jednak państwa nie dotyczą. Nie dotyczą również państwa skutki wszczęcia egzekucji, ponieważ – jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – takie wszczęcie egzekucji również nie obciąża nabywców. Postępowanie trwało długo, co spotykało się z niezadowoleniem. Nie wynikało to jednak z opieszałości działań różnych organów, tylko z istoty postępowania grupowego - mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Syrek.

Wyrok ma charakter zaoczny. Pozwany deweloper nie zajął stanowiska w sprawie, nie pojawił się też na żadnej z prowadzonych rozpraw, będzie miał więc prawo złożyć sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi w ciągu 14 dni, wyrok się uprawomocni.

Komentarze...