Mecenat Małopolski – wystartował nabór wniosków w konkursie na 2019 rok
access_time 2019-01-30 04:28:00
Chciałbyś w swojej miejscowości zorganizować koncert, festiwal muzyczny, wydarzenie nawiązujące do tradycji twojego regionu? Masz szansę na zdobycie pieniędzy na organizację tego typu wydarzeń. Zarząd województwa małopolskiego zaprasza do udziału w konkursie ofert w ramach Mecenatu Małopolski 2019.

Konkurs prowadzony jest w dwóch naborach. W pierwszym z nich do rozdysponowania są 2 miliony złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 14 lutego.
O wsparcie finansowe mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Wydarzenia organizowane w ramach Mecenatu Małopolski w niezwykle bogaty sposób wypełniają kalendarz imprez w całym naszym regionie. Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie i korzystania z wsparcia finansowego województwa - mówi Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego.

Wydarzenia organizowane dzięki wsparciu finansowemu w ramach Mecenatu Małopolski mają na celu wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz prezentowanie niezależnych inicjatyw artystycznych i obywatelskich. Promują również tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących nasz region czy pomagają aktywizować różne grupy wiekowe mieszkańców Małopolski.

Do konkursu można zgłaszać wydarzenia, które są zaplanowane na ten rok. Wkład własny musi wynosić 20 proc.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na tegoroczną edycję programu 2 mln 600 tys. zł. w dwóch naborach:
1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 2.000.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;
2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 600.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:
a) w ramach I naboru – 14.02.2019 r. o godz. 16.00,
b) w ramach II naboru – 04.06.2019 r. o godz.16.00

Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Warto dodać, że w ubiegłym roku województwo małopolskie wsparło 366 wydarzeń kwotą 3 mln 910 tys. zł. 

Wszystkie szczegółowe informacje związane z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski” można znaleźć tutaj

Komentarze...