Będą zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego
access_time 2019-02-04 16:00:00
Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zgodnie z nią, głosować będzie można nie tylko przez internet, ale także za pomocą tradycyjnych kart do głosowania. Kolejna nowość jest taka, że głosujący będą mieli możliwość wskazania dwóch projektów. Koszt wykonania zadań musi się zamknąć w kwocie 100 – 500 tysięcy złotych.

Po zmianie przepisów, do której doszło w ubiegłym roku, regulamin i zasady budżetu obywatelskiego określa Rada Miejska, a nie, jak wcześniej, prezydent miasta. W czasie dyskusji, która poprzedzała głosowanie, radni zastanawiali się między innymi nad wysokością limitu finansowego na poszczególne projekty. Radni rozstrzygali, czy korzystniejsze będzie rozdrobnienie kwot, tak, aby zgłaszane projekty można było zrealizować już za kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy też lepiej przypisać do zadań znacznie wyższe sumy. Tomasz Olszówka, powołując się na postulaty społeczników zaproponował wprowadzenie dolnej i górnej granicy wydatków, przeznaczonych na pojedynczy projekt. Limit miałby wynosić od 100 do 500 tysięcy złotych. Radny dodał, że dobrym rozwiązaniem jest również możliwość oddania dwóch głosów, bo wtedy jeden głos można oddać na mniejszy, osiedlowy projekt, a drugi na większe zadanie. Radny Dawid Solak również optował za ustaleniem górnej granicy finansowej projektów, przypomniał też, że z biegiem lat liczba zgłaszanych przez mieszkańców propozycji oraz liczba oddawanych przez nich głosów spadają. Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Kwaśny zaproponował z kolei, aby prezydent przy każdym zgłoszonym projekcie zasięgał opinii rady osiedla lub rad osiedli, na których terenie ma być wykonane przez mieszkańców zadanie. Obie zaproponowane poprawki zostały wprowadzone do uchwały.

Zgłaszać projekty, a potem na nie głosować mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie lub mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat i są użytkownikami Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium. Pomysłodawca musi zebrać pod swoim projektem co najmniej 100 podpisów. Oceny formalnej projektów dokonuje prezydent miasta, który zasięga opinii rady osiedla, właściwej ze względu na miejsce realizacji projektu. Od tej decyzji można się będzie odwołać.

Pierwsze dwie edycje budżetu obywatelskiego w Tarnowie miały miejsce w 2013 roku. Od tej pory, było ich łącznie siedem, a do realizacji przyjęto 75 projektów, z których pięć zostanie wykonanych w tym roku. Projekty łącznie opiewały na kwotę 19 milionów złotych. W budżecie obywatelskim na rok 2020 mieszkańcy będą mieli do dyspozycji blisko 4 miliony złotych.

Komentarze...