Ulice Szkotnik i Sikorskiego zostaną przebudowane
access_time 2019-04-05 05:31:00
Powstaje dokumentacja projektowa przebudowy fragmentów ulic Szkotnik i Sikorskiego. Planowane prace mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz poprawić komfort kierowców.

Zaplanowana przez Zarząd Dróg i Komunikacji modernizacja ma objąć część ulicy Szkotnik od Szujskiego do Mościckiego oraz fragment ulicy Sikorskiego w stronę Krakowskiej, na długości istniejącej zatoki autobusowej. Jezdnia zyska nową nawierzchnię, a po jej zachodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa. - Zakres planowanych prac jest poważny. Trzeba nie tylko zmodernizować i wzmocnić konstrukcję jezdni, wykonać odwodnienie i nową nawierzchnię, ale także poszerzyć granice pasa drogowego – mówi Tomasz Mróz, kierownik Działu Realizacji Inwestycji i Remontów ZDiK. Dla rowerzystów i pieszych najistotniejsze będzie wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, liczących łącznie cztery metry szerokości. Chodnik i ścieżka zostaną poprowadzone po stronie zachodniej, gdzie teraz piesi bardzo często przechodzą po półmetrowej „opasce”, wykonanej z płyt chodnikowych. Ze względu na planowaną inwestycję konieczne będą wykupy gruntu oraz rozbiórka ogrodzeń.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, planując modernizację, bierze także pod uwagę podróżnych – na ulicy Szkotnik, nieopodal centrum handlowego, ma powstać węzeł przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia, z jezdnią manewrową dla autobusów oraz dwoma peronami dla podróżnych, oddzielonych od pasa ruchu dodatkową wyspą. Również zatoka autobusowa na ulicy Sikorskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Mościckiego, z której korzystają autobusy docierające do miejscowości całego regionu, zostanie gruntownie zmodernizowana. Prace obejmą także przebudowę obu skrzyżowań, znajdujących się w ciągu ulic: Szkotnik - Mościckiego oraz Szkotnik - Szujskiego – gdzie przewidywane jest wydłużenie pasa prawoskrętu i korekta łuków.

Szacunkowe koszty modernizacji ulic i termin rozpoczęcia procedur przetargowych będą znane po zakończeniu prac nad projektem.

Komentarze...