Jest projekt nowych opłat za bilety w tarnowskim MPK. Będzie drożej i taniej
access_time 2019-04-24 12:44:00
Opracowany został nowy cennik biletów tarnowskiej komunikacji miejskiej. Zakłada on obniżenie cen biletów okresowych i wydłużenie czasu ich obowiązywania, przy jednoczesnym podniesieniu ceny biletu jednorazowego. Ma to m.in. zachęcić do korzystania z miejskiej komunikacji większą liczbę tarnowian. Projekt trafi do radnych, którzy podczas majowej sesji podejmą ostateczną decyzję o jego wprowadzeniu w życie. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, wejdzie w życie 1 lipca.

Projekt zakłada obniżkę cen biletów okresowych, co ma zachęcić tarnowian do ich zakupu i w większym niż dotychczas zakresie do korzystania z oferty komunikacji publicznej. Proponowana jest likwidacja biletów okresowych na dwie linie wraz z pozostawieniem biletów okresowych na jedną linię oraz na sieć linii. Zamiast biletów 5-miesięcznych wprowadzono bilety okresowe 6-miesięczne. Dla użytkowników biletów okresowych projekt taryfy przewiduje obniżenie cen średnio o około 8,9%. Jako dodatkowy rodzaj biletu, projekt przewiduje nowy bilet okresowy na 12 miesięcy.

Pojawi się nowy rodzaj biletu okresowego jednomiesięcznego dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych i szkół, działających na terenie gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia o wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Cena takiego biletu okresowego wynosić ma 10 zł.

Nowa taryfa zakłada też likwidację biletów czasowych 15- minutowych oraz wprowadzenie tylko jednego rodzaju biletów ulgowych stanowiących 50% ceny biletu normalnego dla wszystkich rodzajów biletów papierowych oraz biletów w tzw. elektronicznej taryfie odległościowej. Dla obecnych użytkowników biletów ulgowych lokalnych, w przypadku większości rodzajów biletów, oznacza to obniżkę cen.

W przypadku biletów elektronicznych w tzw. taryfie odległościowej dla obecnych użytkowników biletów normalnych i ulgowych ustawowych nowa taryfa przewiduje średni wzrost cen o około 15 proc. Natomiast dla użytkowników biletów elektronicznych ulgowych w taryfie odległościowej nowy cennik spowoduje średnie zmniejszenie cen o ponad 22 proc. w odniesieniu do obecnych rodzajów biletów ulgowych lokalnych.

Cena jednorazowego biletu papierowego normalnego wzrośnie z 2,40 zł do 3,20 zł, biletu ulgowego do 1,60 zł. Przypomnieć należy, iż dotychczasowa cena była jedną z najniższych w Polsce, obowiązywała od 2015 roku, gdy nastąpiła obniżka ceny biletu normalnego z kwoty 3 zł i ulgowego z 2 zł.

Projektodawcy nowej taryfy zakładają, że przyrost liczby zakupionych biletów w grupie tzw. odległościowych nie będzie mniejszy niż 20 proc., a w grupie biletów okresowych nie mniejszy niż 5 proc. Jeżeli radni zaakceptują taryfę i wejdzie ona w życie 1 lipca, pozwoli to zwiększyć wpływy ze sprzedaży biletów o około 546 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018.

Komentarze...