Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego. Ruszyła batalia o pieniądze
access_time 2019-05-14 05:04:00
Dwanaście milionów złotych – taką pulę do dyspozycji Małopolan przeznaczył w tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań do realizacji w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać od 27 maja.

Jest kilka warunków. Pomysłodawca musi mieć ukończony szesnasty rok życia. Wniosek powinien być poparty przez 30 osób mieszkających na terenie subregionu, którego to zadanie dotyczy i swoim zasięgiem obejmować minimum jeden powiat lub miasto Kraków. Jest też kryterium finansowe. W czwartej edycji budżetu obywatelskiego Małopolski będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie min. 50 tys. zł, a maks. – 150 tys. zł.

W tym roku można zgłaszać zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Trzeba jednak pamiętać, że ze środków budżetu obywatelskiego województwa nie będą realizowane pomysły, które polegają na sfinansowaniu wyłącznie dokumentacji projektowej czy realizacji jednego z etapów większej inwestycji.

Projekty będzie można zgłaszać korespondencyjnie, osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego albo w agendach zamiejscowych, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej do 17 czerwca.

Do 26 lipca opublikowana zostanie lista wszystkich zgłoszonych projektów, także tych odrzuconych. Nowością w tej edycji jest możliwość złożenia odwołania od decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego co do istotny odrzucenia danego projektu. Odwołanie będzie mógł jednak złożyć tylko autor niewybranego pomysłu.

Zadania ocenione pozytywnie zostaną dopuszczone do głosowania, które zaplanowano od 9 do 30 września.

Więcej informacji na stronie www.bo.malopolska.pl

Komentarze...