Duże zainteresowanie programem "Mieszkanie za remont"
access_time 2019-05-17 08:00:00
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się program „Mieszkanie za remont”. Do tej pory do tarnowskiego magistratu zgłosiło się ponad 150 chętnych. Program umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na czas nieoznaczony w zamian za przeprowadzenie remontu, za który średnio trzeba zapłacić ok. 10 – 15 tys. zł. Lokator wykonuje remont na własny koszt, ale może liczyć na zwolnienie z czynszu na czas trwania remontu oraz zwolnienie z konieczności wpłacenia kaucji. Miasto przeznaczyło na ten cel 20 mieszkań w kamienicach i blokach komunalnych.

Jeszcze do 5 czerwca można składać wnioski w ramach programu "Mieszkanie za remont". Chętni mogą wskazywać po dwa lokale z wykazu mieszkań objętych projektem, które znajdują się m.in. na ul. Wałowej, Żydowskiej, Mickiewicza, Szerokiej, Starodąbrowskiej, Elektrycznej, Szczepanika, Cegielnianej czy Malczewskiego. Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki, w tym między innymi: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym poniżej kryterium dochodowym, złożyć wniosek i zaświadczenie o średnim dochodzie, przypadającym na członka gospodarstwa domowego. Nie mogą też być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego, nie mogą również posiadać prawa do lokalu. Program nie obejmuje też osób, które mieszkają w zadłużonych lokalach lub dostały wyroki eksmisyjne. Z wynajmu, opartego na nowych zasadach, mogą skorzystać zarówno osoby, które mają już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekują na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze do magistratu o pomoc w tej sprawie. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, a wcześniej ogląda lokal i zapoznaje się z jego stanem technicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 w pokojach nr 309, 316 i 318 na 3 piętrze. Tam do pobrania są również potrzebne druki. Można też dzwonić pod numery telefonów: 14 68 82 782, 14 68 82 716 lub 14 68 82 718.

Komentarze...