Sytuacja powodziowa się stabilizuje
access_time 2019-05-25 02:16:00
Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa, w mieście sytuacja powodziowa jest stabilna. Według zapowiedzi synoptyków, w najbliższych dniach pogoda ma się poprawiać. Służby miejskie monitorują stan rzek i są gotowe do podejmowania interwencji.

Do lokalnych podtopień doszło w kilku miejscach w piątek - przy ulicy Elektrycznej 57 strażacy wypompowywali wodę z piwnic; pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zabezpieczali workami z piaskiem ulicę Lotniczą, podobne działania były prowadzone także przy Lwowskiej 168; na Zamkowej zamknięty został fragment drogi przy potoku Strusinka. Strażacy z OSP Tarnów – Rzędzin wypompowywali wodę przy śluzie wałowej na ulicy św. Katarzyny; przy Strzałkowskiego woda zalała działki i ulicę; przy Lelewela konieczne było udrożnienie studzienek kanalizacyjnych. Zagrożone tereny są stale monitorowane i patrolowane przez pracowników służb miejskich, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, którzy w razie potrzeby podejmują interwencje, także we współpracy ze strażą pożarną.

W sobotę, w związku poprawą sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej – obniżeniem stanów wód w zlewni rzeki Biała Tarnowska oraz w mieście Tarnowie do poziomów stanów normalnych i ostrzegawczych z dalszą tendencją spadkową oraz korzystnymi prognozami meteorologicznymi, alarm przeciwpowodziowy w Tarnowie został odwołany.

Tym samym przestają obowiązywać całodobowe dyżury Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego oraz służb i instytucji związanych z gospodarką wodną oraz ochroną przeciwpowodziową. Jednocześnie wszyscy kierownicy jednostek miejskich zostali zobowiązani do przystąpienia do działań związanych z likwidacją szkód popowodziowych, zgodnie z „Planem operacyjnym ochrony przed powodzią Miasta Tarnowa”.

- Ostatnie dni pokazały jak ważna są współpraca i wzajemna pomoc. Wszystkim, którzy brali udział zarówno w zgłaszanych interwencjach, jak i w pracach związanych z monitorowaniem miejsc zagrożonych powodzią, serdecznie dziękuję – mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

W Małopolsce wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, choć na niektórych występują utrudnienia. Fala kulminacyjna na rzece Białej w nocy przeszła przez gminę Pleśna. Doszło do podtopień pojedynczych gospodarstw, jednak strażakom zarówno w gminie Pleśna, jak i Ciężkowice oraz Tuchów udało się powstrzymać rzekę przed wyrządzeniem poważniejszych szkód.

Komentarze...