Czy tarnowski system transportowy będzie inteligentny? Trwają prace nad projektem ITS
access_time 2019-06-08 04:46:00
Ma poprawiać bezpieczeństwo i usprawniać ruch na ulicach Tarnowa. Inteligentny System Transportowy, bo o nim mowa, jest obecnie na etapie prac projektowych, które mają zająć kilka miesięcy. Koszt przygotowania i wdrożenia systemu wynosi 18 milionów złotych.

Inteligentny System Transportowy ma za zadanie wspomaganie zarządzania komunikacją miejską w Tarnowie. - To trend ogólnoeuropejski, wynikający z rosnącej liczby uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza poruszających się samochodami – tłumaczy Artur Michałek, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. – Systemy zbierają informacje o natężeniu ruchu, następnie analizują i przetwarzają dane. Na tej podstawie diagnozują sytuację na drogach i proponują najlepsze rozwiązania. W efekcie ma być bezpieczniej, sprawniej i bardziej ekologicznie.

ITS wykorzystuje najnowsze technologie teleinformatyczne: Internet, sieci komórkowe, sieci światłowodowe, urządzenia do monitorowania ruchu, pomiar „zajętości” miejsc parkingowych i informacje o warunkach pogodowych, kamery oraz tablice świetlne. Wdrożenie systemu jest zadaniem kosztownym i skomplikowanym. Podjęła się go firma, która - jak zapewnia magistrat - ma już doświadczenie, nabyte w kilkunastu polskich miastach, w tym w Łodzi, Olsztynie i Bydgoszczy. Najważniejszym celem wprowadzenia ITS - u jest poprawa płynności przejazdu przez główne korytarze komunikacyjne w Tarnowie. Ma temu służyć miedzy innymi koordynacja pracy sygnalizacji świetlnych na poszczególnych skrzyżowaniach, która - pod kontrolą centralnego systemu informatycznego - ma umożliwić nadawanie priorytetów autobusom komunikacji miejskiej, a co za tym idzie, poprawę punktualności ich przejazdów.

System obejmie swoim zasięgiem przeważającą część miasta. Na drogach wlotowych do Tarnowa pojawią się elektroniczne tablice, proponujące najkrótsze trasy przejazdu przez miasto, a specjalne aplikacje podadzą informacje o wolnych miejscach parkingowych. Zostaną również wyposażone w funkcję „naprowadzania” do nich kierowców. Konieczna będzie przebudowa sygnalizacji świetlnej na kluczowych skrzyżowaniach. Na najważniejszych arteriach w mieście, w tym na ulicach Krakowskiej, Lwowskiej, Mościckiego, Nowodąbrowskiej i Jana Pawła II prowadzone będą pomiary ruchu. W Tarnowie zamontowane zostaną również trzy stacje pogodowe, których głównym zadaniem będzie pomiar parametrów pogodowych, mających wpływ na warunki jazdy, na przykład - wykrycie oblodzenia, znacznego zamglenia lub podmuchów wiatru. Wszystkie urządzenia zostaną spięte siecią światłowodową o długości ponad 20 kilometrów, zapewniającą bardzo wysoką przepustowość, umożliwiającą dalszy rozwój całego systemu. - To konieczny krok w kierunku zastosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Systemy dbają o interesy wszystkich uczestników ruchu drogowego – mówi dyrektor Artur Michałek. – Chcemy uzyskać efekt, w postaci skrócenia czasu przejazdu samochodów, ale przede wszystkim poprawić punktualność autobusów komunikacji miejskiej. System będzie monitorował zgodność ich kursów z rozkładem i ułatwiał pokonywanie kolejnych odcinków. Na przystankach będą podawane informacje o rzeczywistym czasie przyjazdu.

Zarządzanie ruchem w mieście odbywać się będzie z nowoczesnego centrum sterowania ruchem, w którym inżynierowie będą czuwać nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Umowa na wdrożenie ITS w Tarnowie opiewa na 18 milionów złotych. Prace projektowe potrwają jeszcze kilka miesięcy. Następnie ma się rozpocząć proces wdrażania systemu.

Komentarze...