Gmina Zakliczyn wyróżniona za wysokie standardy ekologiczne
access_time 2019-06-17 04:47:00
Gmina Zakliczyn została laureatem 13. edycji konkursu ekoLiderzy 2019 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas gali finałowej, burmistrz Dawid Chrobak odebrał z rąk prezesa WFOŚiGW w Krakowie Kazimierza Koprowskiego dyplom „ekoGMINY” i nagrodę finansową w kwocie 20 tys. zł. Wyróżnienie jest efektem przeprowadzonej w ubiegłym roku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Celem konkursu organizowanego przez WFOŚIGW jest promowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, korzystając z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa.

W ubiegłym roku gmina Zakliczyn zrealizowała 6 takich inwestycji proekologicznych w obiektach użyteczności publicznej – w szkole i ośrodku zdrowia w Paleśnicy, w budynku byłej szkoły w Dzierżaninach, gdzie teraz mieszczą się m.in. warsztaty terapii zajęciowej oraz w remizach strażackich w Faliszewicach, Wróblowicach i Stróżach.

- Gmina Zakliczyn jest liderem w działaniach przyjaznych dla środowiska, a władze samorządowe podejmują aktywne działania na rzecz jego ochrony. Przy realizowaniu inwestycji wdrażane są wysokie standardy ekologiczne – twierdzi prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski.

Burmistrz Dawid Chrobak zapewnił, że przyznana nagroda finansowa przeznaczona zostanie na kolejne działania na rzecz ochrony środowiska.

Komentarze...