Gala z okazji Święta Małopolski
access_time 2019-06-17 08:45:00
W sobotę w Lusławicach odbyła się gala z okazji Święta Małopolski. Podczas uroczystości marszałek Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas, wiceprzewodnicząca sejmiku wręczyli odznaczenia dla osób szczególnie zasłużonych dla województwa, w tym m.in. Apoloniuszowi Tajnerowi i Janowi Polkowskiemu. Galę zakończył koncert Edyty Geppert.

Uroczystość zorganizowano z okazji Święta Małopolski w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego jest najwyższym odznaczeniem wojewódzkim, przyznawanym od 2011 roku, mającym na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju województwa małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.

Złotym Medalem odznaczeni zostali śp. ks. biskup Tadeusz Pieronek i Apoloniusz Tajner.

Ks. biskup Pieronek został odznaczony za zainicjowanie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pełną poświęcenia pracę naukową i dydaktyczną, zaangażowanie w kontynuację dzieła Jana Pawła II, upowszechnianie chrześcijańskich podstaw Zjednoczonej Europy oraz otwartego dialogu wszystkich jej mieszkańców, a także łączenie tradycyjnych wartości chrześcijańskich z nowoczesną postawą patriotyczną. Medal odebrał Mieczysław Pieronek, brat laureata.

Apoloniusz Tajner otrzymał medal za nieoceniony wkład w historię i rozwój polskiego sportu, sukcesy własne oraz podopiecznych w kraju i na arenie międzynarodowej, integrowanie wokół idei sportu wielu pokoleń Małopolan, a w szczególności promocję skoków narciarskich, które stały się polskim sportem narodowym.

Srebrnymi Medalami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Małopolskiego odznaczeni zostali Ludwik Węgrzyn (za długoletnią działalność samorządową, szczególny wkład i zaangażowanie w pracę dla lokalnej społeczności, a także aktywność w krajowych i międzynarodowych organach i związkach jednostek samorządu terytorialnego), Energy 2000 sp. z o.o. Energylandia spółka komandytowa (za wzmacnianie rozwoju gospodarczego regionu oraz przyczynianie się do zwiększania potencjału turystycznego Małopolski Zachodniej, poprzez stworzenie największego w Polsce Parku Rozrywki, będącego wizytówką Małopolski w kraju i za granicą. Nagrodę odebrał Marek Goczał, właściciel Parku Energylandia w Zatorze), Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie (za aktywną działalność edukacyjną i wychowawczą najstarszej technicznej placówki w kraju, wzorowe kształcenie młodych ludzi, nowatorskie projekty edukacyjne oraz popularyzowanie szczytnej idei krwiodawstwa wśród młodzieży, a także efektywną współpracę z uczelniami technicznymi, instytucjami i zakładami pracy w całym regionie. Medal w imieniu szkoły odebrały dyrektor Barbara Szymoniak oraz wicedyrektor Maria Stachura) oraz Chemobudowa Kraków SA (za wykonanie wielu ważnych budynków użyteczności publicznej m.in. siedziby Radia Kraków, Cricoteki - Muzeum Tadeusza Kantora, Muzeum Armii Krajowej, uhonorowane w licznych konkursach w kraju i na świecie oraz Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach).

- Święto Małopolski od dekady znajduje się w kalendarzu najważniejszych regionalnych wydarzeń. Każdy z nas uświadamia sobie wtedy, że jest częścią wspólnoty mieszkańców naszego regionu. To także chwila szczególnej refleksji, powrotu do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, gdy 10 czerwca 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pierwszej wizyty w Ojczyźnie powiedział na krakowskich Błoniach: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (...), abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy" - mówiłmarszałek Witold Kozłowski.

Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest ściśle związana – poprzez swoja symbolikę – z regionem, a inspirację dla niej stanowi krzyż na Wielkim Giewoncie, będący najbardziej rozpoznawalną górą w regionie i w kraju. Właśnie u jego stóp podczas mszy świętej 6 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do Małopolan – ze słowami „Na was zawsze można liczyć”.

Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski otrzymali Teresa Brandys (za zasługi na rzecz upowszechniania tradycji dziennikarskich oraz działalność społeczną), Marian Łyko (za aktywną pracę na rzecz regionu i jego mieszkańców), Jan Polkowski (za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu oraz krzewienia kultury polskiej), Ryszard Sikora (za zasługi na rzecz rozwoju turystyki i promowania regionu), ks. Zbigniew Szostak (za zasługi w pracy duszpasterskiej i społecznej) i prof. Dr hab. Katarzyna Turnau (za zasługi na rzecz rozwoju nauki oraz aktywną działalność badawczą).

Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali uhonorowani Janusz Czulak (za zasługi na rzecz rozwoju wędkarstwa sportowego), Andrzej Dziedzina za kultywowanie i upowszechnianie ludowych tradycji poetyckich), Stanisław Śmierciak (za aktywną działalność dziennikarską połączoną z promocją regionu).

Zwieńczeniem lusławickiej gali był koncert Edyty Geppert z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), według scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza. Edyta Geppert jako jedyna artystka polskiej estrady muzycznej czterokrotnie zdobyła Grand Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, w latach 1984, 1986, 1995, 2014.

Przypomnijmy, że samorząd województwa małopolskiego ustanowił Święto Małopolski dla upamiętnienia 40 rocznicy przyjazdu papieża Polaka do Ojczyzny. Po raz pierwszy obchodzone były dziesięć lat temu, 10 czerwca 2009 roku. Z tej okazji w całym regionie małopolskie instytucje - również tarnowskie - wspólnie z województwem małopolskim przygotowują dla mieszkańców setki atrakcji.

Komentarze...