Nabór do szkół średnich. Duże zainteresowanie tarnowskimi liceami
access_time 2019-06-19 06:40:00
W tym roku miasto spodziewa się dwa razy większej liczby kandydatów do szkół średnich. Jest to efekt kumulacji roczników, do której doszło przez reformę edukacji.

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich budzi obawy uczniów, rodziców, przedstawicieli szkół i samorządów. Wszystko z powodu kumulacji roczników 2003 (ostatnich absolwentów gimnazjów) i 2004 (pierwszych absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej), którzy właśnie starają się o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych, które zastąpiły zawodówki. Jest to rezultat reformy edukacji przeprowadzonej przez rząd, która przywróciła poprzedni system edukacyjny 8 klas podstawówki i 4 lub 5 lat szkoły średniej.

W tarnowskich szkołach ponadpodstawowych przygotowanych zostało na rok szkolny 2019/2020 w sumie 5200 miejsc. Zainteresowani absolwenci podstawówek i gimnazjów założyli 5627 kont, w tym: 2773 uczniów po VIII klasach szkół podstawowych i 2854 uczniów po III klasach gimnazjów. Każdy z uczniów, którzy założyli konta, miał prawo wybrać trzy szkoły – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Absolwenci podstawówek wybierali czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika i odpowiednie dla nich branżowe szkoły I stopnia. Z kolei gimnazjaliści mogli wybierać trzyletnie licea, czteroletnie technika i branżowe szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjów. Z danych statystycznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wynika, że ponad połowa uczniów kończących w tym roku szkoły podstawowe i gimnazja planuje kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących. Znacznie mniej chętnych jest do techników i szkół branżowych.

Tarnowskie szkoły podstawowe i gimnazjalne, zarówno publiczne jak i niepubliczne, ukończyło w tym roku szkolnym 2458 uczniów. Wynika z tego, że dalszą nauką w miejskich szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych jest 3169 uczniów spoza Tarnowa, a więc z powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego czy bocheńskiego.

Na obecnym etapie szkoły przeprowadzają weryfikację i tworzą listy przyjętych na podstawie liczby zgromadzonych przez uczniów punktów (m.in. punkty za świadectwo, za końcowe oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, punkty za egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny, za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, za aktywność społeczną). Ustalone odgórnie punktowe minimum w liceach ogólnokształcących wynosi 100, choć dyrektorzy placówek mogą ten limit podnieść – np. w III LO w Tarnowie wynosi on 130 punktów. Limit dla techników to 95 punktów. Ostatecznie wyniki rekrutacji będą znane pod koniec lipca.

Dużym problemem jest też, jak mówi Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prasowy prezydenta, niedostateczne dofinansowanie przez rząd zmian związanych z wprowadzeniem reformy.- Powszechnie krytykowana przez środowiska oświatowe rządowa reforma szkolnictwa i konieczność przyjęcia obecnie do szkół ponadpodstawowych dwóch roczników uczniów to dla samorządów kolejne poważne obciążenie finansowe - tłumaczy Kutrzuba - bowiem rządowa subwencja na oświatę już od dawna nie wystarcza na funkcjonowanie szkół. W przypadku tarnowskiego samorządu subwencja na 2019 rok wyniosła 196 milionów 840 tysięcy złotych, natomiast tegoroczne wydatki na oświatę szacowane są na ok. 300 milionów zł, ale bez kosztów podwyżek płac dla nauczycieli zapowiadanych od 1 września – projekt poselski w tej sprawie jest procedowany przez Sejm. Różnicę samorząd musi pokryć z własnego budżetu.

Komentarze...