Pyskówka na sesji. Głosowanie nad absolutorium przełożone
access_time 2019-06-21 06:04:00
Podczas środowej sesji rady miejskiej nie doszło do głosowania nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Romana Ciepieli. Ponad sześciogodzinna dyskusja nad raportem o stanie miasta Tarnowa, zakończyła się natomiast awanturą między radnym PiS Józefem Gancarzem a Tomaszem Olszówką z Naszego Miasta Tarnów.

Podczas ostatniej sesji radni debatowali na temat stanu finansów miasta oraz o „Raporcie o stanie miasta” za rok 2018. W planie obrad było również podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi Tarnowa oraz nieudzieleniu mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2018. Radny Tomasz Olszówka wystąpił jednak z wnioskiem o przerwę w obradach i przeniesienie głosowania w sprawie wotum zaufania dla prezydenta na przyszły czwartek, co tłumaczył tym, że czeka na wyniki audytu o stanie finansów miasta. Przeciwko wnioskowi lidera Naszego Miasta Tarnów ostro zaprotestował Józef Gancarz: - Chyba nie chodzi o to, aby kupczyć, dyskutować i mieć osiem dni na to, żeby coś jeszcze ugrać z panem prezydentem? My tu dbamy o dobro miasta, a nie o jakieś kupczenie, o jakieś stanowiska, czy inne rzeczy... Ja bardzo panie przewodniczący proszę, aby tej sesji nie przerywać. Po to tu jesteśmy, po to dyskutujemy sześć godzin, aby te głosy oddać - przekonywał Józef Gancarz. W odpowiedzi od Tomasza Olszówki usłyszał: - Panie radny z insynuacją o kupczeniu jest pan zwyczajnie bezczelny. Zachował się pan jak cham.

Zarządzona przez przewodniczącego przerwa na próbę wyjścia z tej konfliktowej sytuacji, ostudziła nieco emocje, bo radni ostatecznie podali sobie ręce, jednak nieprzyjemne wrażenie pozostało. Anna Krakowska zaapelowała do przewodniczącego rady miejskiej, Jakuba Kwaśnego o powołanie komisji etyki. Dalsza część obrad odbędzie się w czwartek 27 czerwca.

Komentarze...