Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Co czeka kursantów?
access_time 2019-07-02 16:33:00
1 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące egzaminowania. Najważniejsza zmiana dotyczy osób, które straciły prawo jazdy i próbują je odzyskać.

– Wprowadzone zmiany nie są rewolucyjne. Przede wszystkim porządkują zasady dotyczące egzaminowania kandydatów na kierowców i pracy ośrodków – komentuje Paweł Gurgul, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie – Nie wszystkie zresztą zaczną obowiązywać od razu.

Zasadnicza zmiana, obowiązująca od 1 lipca, dotyczy osób niepełnosprawnych, które chcą uzyskać prawo jazdy kategorii AM. Do tej pory wszyscy kandydaci musieli zdawać egzamin praktyczny na motorowerach. Teraz osoby niepełnosprawne mogą korzystać także z tzw. czterokołowca lekkiego (niewielki samochód, którego masa nie przekracza 350 kg, a jego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h), a także z trójkołowego motoroweru.

Nowe zapisy ustawy rozszerzają też listę dokumentów, którymi kandydat na kierowcę może się legitymować podczas egzaminu – ten zapis dotyczy głównie cudzoziemców.

Została również wprowadzona możliwość dopuszczenia do zdawania egzaminu praktycznego przy użyciu pojazdów wyposażonych w nowoczesne rozwiązania techniczne.  

Zgodnie z nowymi zasadami, podczas sprawdzianu praktycznego, zdający nie będzie już musiał pokonywać skrzyżowań o 3 lub 4 wlotach – wystarczy, że udowodni umiejętność prawidłowego przejechania przez obojętnie jakie skrzyżowanie równorzędne.

Podczas egzaminu na kategorie „motocyklowe”, w zadaniu „slalom szybki” będzie wystarczyło wykonanie jednego a nie – jak do tej pory – dwóch przejazdów.

Kolejna zmiana (wejdzie w życie od nowego roku) dotyczy uregulowania zasad pracy egzaminatorów. Będą mogli przeprowadzać maksymalnie 9 egzaminów, na kategorię B, dziennie. Każdy będzie się rozpoczynał o określonej godzinie, z tolerancją 15 minut, a czas jego trwania ustalono na 50 minut. - To troska autorów nowelizacji ustawy o zdających – chodzi o to, by mogli rozpocząć sprawdzian w wyznaczonym terminie, co ma ograniczyć stres związany z oczekiwaniem na egzamin. - mówi Paweł Gurgul.

Ustalono także limity sprawdzianów dla innych kategorii – np. w przypadku kategorii B+E, C i C1 – maksymalna liczba egzaminów wynosi 6 dziennie. Obecnie w tarnowskim MORD-zie egzaminator przeprowadza dziennie średnio 10 egzaminów na kategorię B.

- W tej chwili termin egzaminu na wszystkie kategorie prawa jazdy wyznaczamy najdalej do dwóch tygodni od dnia zapisu – informuje dyrektor Gurgul. - Można się spodziewać, że po nowym roku okres oczekiwania na egzamin będzie dłuższy.

Jednak najważniejsza zmiana w egzaminach na prawo jazdy dotyczy osób, którym odebrano prawo jazdy. Kierowca, który utracił uprawnienia np. za punkty, z powodu jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, będzie traktowany jak osoba przystępująca do egzaminu po raz pierwszy

Komentarze...