Wsparcie dla niepełnosprawnych w powiecie
access_time 2019-07-09 11:48:00
Blisko 264 tys. zł trafi do powiatu tarnowskiego w związku z realizacją projektów z programu wyrównywania różnic między regionami, przyznanych przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy na dofinansowanie projektów w ramach tego programu podpisane zostały w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, w obecności wiceminister zdrowia, Józefy Szczurek-Żelazko.

- Ogólna wartość wszystkich czterech projektów, które zostaną dofinasowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III wynosi prawie 450 tys. złotych - informuje Starosta Tarnowski Roman Łucarz. - Dofinasowanie ze środków PFRON to blisko 264 tys. zł.

Dzięki tym projektom zakupione zostaną trzy dziewięciomiejscowe samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla: Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim oraz Zakładu Aktywności Zawodowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast” im. W. Witosa w Woli Rzędzińskiej.

- Zakup specjalistycznie wyposażonych samochodów to wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych - tłumaczy Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, Marta Mordarska. - Kwota dofinasowania ze środków PFRON na każdy z tych samochodów wynosi po 80 tys. zł. - uzupełnia Dyrektor Marta Mordarska.

Z kolei środki PFRON przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych trafią do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Będzie to kwota ponad 21 tys. zł.

- Dzisiejsze wydarzenie i podpisanie umów z Programu wyrównywania różnic między regionami wpisuje się w politykę rządu w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym Programu Dostępność plus - mówi minister Józefa Szczurek Żelazko. - Podejmujemy szereg działań we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym również w tych obejmujących likwidację barier architektonicznych, poruszanie się i transport osób niepełnosprawnych, a także ich aktywizację zawodową - dodaje minister. 

Komentarze...