Rafał Balawejder zostaje na kolejną kadencję w teatrze Solskiego
access_time 2019-07-15 05:27:00
Komisja konkursowa jednogłośnie zgodziła się, by Rafał Balawejder pozostał na stanowisku dyrektora Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego przez najbliższe cztery lata.

Dotychczasowemu dyrektorowi tarnowskiego teatru, Rafałowi Balawejderowi, kończyła się w tym roku kadencja, więc władze miejskie ogłosiły w maju konkurs na to stanowisko. W przewidzianym w regulaminem czasie do konkursu zgłosiły się dwie osoby, z których jedna nie spełniła wymagań formalnych, więc ostatecznie przed komisją konkursową, która zebrała się 12 lipca stanął tylko jeden kandydat i był nim dotychczasowy dyrektor tarnowskiej sceny.

Zgodnie z wymogami konkursu Balawejder zaprezentował dziewięcioosobowej komisji autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju teatru na co najmniej trzy kolejne sezony artystyczne, a po serii pytań do kandydata i wysłuchania jego odpowiedzi członkowie komisji postanowili o rekomendowaniu go na dyrektorski fotel.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostateczny głos należy do prezydenta Tarnowa, który po zapoznaniu się z wynikiem pracy komisji konkursowej stwierdził, że powoła Rafała Balawejdera na stanowisko dyrektora naczelnego tarnowskiego teatru.

W skład komisji konkursowej, która wyłoniła nowego dyrektora teatru wchodziły trzy osoby reprezentujące prezydenta Tarnowa, po dwoje przedstawicieli: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związków twórczych i działających w tarnowskim teatrze związków zawodowych.

Rafał Balawejder pracuje w teatrze od jedenastu lat. Funkcję dyrektora naczelnego pełnił przez ostatnie osiem lat, wcześniej był zastępcą zmarłego w 2011 roku Edwarda Żentary. Zastępcą R. Balawejdera do spraw artystycznych jest aktor i reżyser Marcin Hycnar.

Fot. P. Topolski

Komentarze...