Tarnów miastem biznesu? Liczba przedsiębiorstw ciągle rośnie
access_time 2019-07-18 09:33:00
W Tarnowie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej decyduje się coraz więcej osób. Według najświeższych magistrackich danych, obecnie w mieście zarejestrowanych jest 11 tys. 905 podmiotów gospodarczych i wciąż widać tendencję wzrostową. Czy w tej sytuacji możemy mówić o boomie przedsiębiorczości?

Według magistrackich danych w 2014 roku w mieście działało 11 tys. 185 firm, rok później było ich 11 tys. 385, w roku 2016 – 11 tys. 442, w 2017 – 11 537, a w roku ubiegłym 11 tys. 686. Natomiast według stanu na 30 czerwca br., w mieście zarejestrowanych jest 11 tys. 905 podmiotów gospodarczych.

- Trudno powiedzieć, jakie czynniki powodują ten wzrost, gdy w wielu podobnej wielkości miastach w kraju więcej podmiotów gospodarczych znika z miejskich rejestrów niż jest do niego dopisywanych. Być może tarnowianie są bardziej przedsiębiorczy niż mieszkańcy innych miasta… - zastanawia się Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa.

Większość działających w mieście podmiotów to tzw. mikro firmy zatrudniające od jednej do dziewięciu osób - jest ich 11 271. Małych firm (zatrudnienie od 10-49 osób) mamy 470, firm zaliczanych do średnich (zatrudnienie 50-249 osób). Są też oczywiście duże firmy.16 z nich zatrudnia od 250-999 pracowników, a trzy powyżej 1000 osób.

Przedsiębiorczy tarnowianie zazwyczaj chcą handlować, budować, remontować, prowadzić zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, restauracje albo prywatne przedszkola. Zakładają też biura projektowe, szkoły językowe, doradztwa finansowe, agencje nieruchomości, firmy florystyczne, dekoratorskie. 

Z danych statystycznych wynika, że stawiają przede wszystkim na handel hurtowy i detaliczny, naprawę samochodów – jest ich 2670, na drugim miejscu pod względem liczebności są firmy zaliczane do działu „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” – 1467, na miejscu trzecim firmy w dziale „budownictwo” – 1229. Poza tym mamy 1002 firmy zajmujące się opieką zdrowotną, 966 firm działa w branży szeroko pojętych usług, 941 zajmuje się przetwórstwem przemysłowym, 709 transportem i gospodarką magazynową, 595 obsługą rynku nieruchomości, 482 firmy działają w branży edukacyjnej, 403 w finansach i ubezpieczeniach, zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi zajmuje się 255 firm.

Jeśli chodzi o proporcje pomiędzy liczebnością firm z poszczególnych branż, to w zasadzie nie zmieniają się od kilkunastu lat. O największym przyroście można mówić w przypadku „działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej” – w 2011 roku firm z tego działu było 1144. Przybyło też firm edukacyjnych – w 2011 roku było ich 392, firm zajmujących się informacją i komunikacją – 292 w roku 2011, obecnie 401, firm zajmujących się nieruchomościami – 454 w roku 2011. Ubyło firm handlowych (2977 w roku 2011), hotelowo-gastronomicznych (292) i finansowo-ubezpieczeniowych (441).

Komentarze...