Podwyżki dla nauczycieli. We wrześniu Tarnów dopłaci do pensji
access_time 2019-08-12 06:17:00
Rząd zamierza przekazać na podwyżki płac nauczycieli miliard złotych. Podwyżki wejdą w życie od 1 września. Wynagrodzenie zasadnicze wyniesie brutto: 3817 zł dla nauczycieli dyplomowanych; 3250 zł dla nauczycieli mianowanych; 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych oraz 2782 zł dla nauczycieli stażystów. Jednak samorządy stoją na stanowisku, że zadeklarowany przez rząd miliard złotych nie wystarczy i będą musiały dużo dołożyć.

Miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich odrzuciły propozycję podziału subwencji oświatowej upublicznioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Oczekujemy korekty w 2019 roku wysokości środków przekazywanych samorządom o łączną kwotę 2,1 mld zł" – napisał Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, w liście do ministerstwa. Samorządowcy są zdania, że miliard złotych zadeklarowany przez rząd na skutki podwyżek jest dalece niewystarczający. W ramach podziału dodatkowej kwoty subwencji wydzielono część, która związana jest z 1 tys. zł na osobę na start dla nauczycieli stażystów, zdaniem samorządów kwota potrzebna do pokrycia tego dodatku to ok. 1200 zł.

Frankiewicz zwrócił też uwagę, że zgodnie z Konstytucją decyzja ustawodawcy o podwyższeniu wynagrodzeń nauczycielskich „powinna wiązać się z automatycznym zapewnieniem samorządom dodatkowych środków finansowych w pełni rekompensujących skutki wymienionych zmian”. Według ZMP niedoszacowanie to wyniesie w 2019 roku ponad pół miliarda złotych i pogłębi wcześniejsze niedoszacowanie środków na podwyżki płac nauczycielskich wprowadzanych w 2018 roku (600 mln zł) oraz pierwotnie w 2019 roku (1 mld zł), stąd oczekiwanie w 2019 roku korekty o łączną kwotę 2,1 mld zł – podkreślił w liście Frankiewicz. Dodał przy tym też, że miasta nie akceptują niejasnego mechanizmu kształtowania wysokości subwencji oświatowej w oparciu o uznaniowy warunek trudnej sytuacji finansowej samorządów terytorialnych.

- Na ile podwyżki dla nauczycieli obciążą budżet Tarnowa trudno dzisiaj oszacować, bowiem dopiero tuż przed początkiem roku szkolnego znana będzie dokładna liczba pedagogów zatrudnionych w tarnowskich szkołach i przedszkolach. - mówi Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prezydenta. - Nie wiadomo też, ile pieniędzy rząd dołoży do subwencji udzielonej miastu nad Białą. Biorąc pod uwagę stan z końca minionego roku szkolnego, czyli liczbę 2700 zatrudnionych nauczycieli, z budżetu miasta na podwyżki wraz z pochodnymi trzeba by wyłożyć około 5 mln złotych i dodatkowe 500 tys. zł na skutki podwyżek za wychowawstwa - do 300 zł na osobę.

Tymczasem, jak poinformowało Radio ZET, Związek Nauczycielstwa Polskiego ma w planach powrót do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który możliwy jest 16 września. Wcześniej, 2 września, ma się odbyć referendum strajkowe. - Jeśli wynik referendum wskaże, że większość nauczycieli chce wziąć udział w strajku, to taki jest plan – potwierdził w rozmowie z rozgłośnią szef ZNP Sławomir Broniarz. Jak twierdzą związkowcy z ZNP, nauczyciele rozważają strajk m.in. dlatego, że tzw. średnie wynagrodzenie przedstawiane przez rząd nie przedstawia faktycznych zarobków nauczycieli, bo dostają oni tylko po kilka dodatków z listy, których kwota jest niska.

Komentarze...