Coraz więcej wstrzymanych zasiłków chorobowych
access_time 2019-08-12 09:48:00
W Tarnowie ZUS do czerwca skontrolował 3 271 osób na L4, zasiłki straciło ponad 230 z nich. Nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim zakwestionowania niezdolności do pracy, wystawienia samego zwolnienia, jak i spędzania czasu na nim.
Warto pamiętać, że zwolnienie lekarskie ma służyć powrotowi do zdrowia. Nie jest to dodatkowy urlop, czas na wyjazd zagraniczny, czy prace w gospodarstwie. - przypomina Anna Szaniawska, małopolski rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Osoby, które w czasie zwolnienia lekarskiego nie stosują się do zaleceń lekarza, podejmują czynności, które mogą wydłużyć czas ich rekonwalescencji, jak np. praca zarobkowa, muszą liczyć się z tym, że mogą stracić zasiłek za cały okres zwolnienia. W ostatnim czasie nasz pracownik zastał osobę, która według zaleceń lekarza powinna leżeć, a wykonywała prace porządkowe na podwórku i akurat kosiła trawnik kosiarką spalinową. W innym przypadku pracownik zastał kobietę, która zamiast leżeć, bawiła się ze swoim dzieckiem na placu zabaw.
 
Zgodnie z przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa typy kontroli: dotyczącą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy. Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W sytuacji takich nieprawidłowości zostanie wstrzymana wypłata świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba będzie je oddać.
 
W pierwszym półroczu 2019 roku małopolskie oddziały ZUS zakwestionowały świadczenia chorobowe na kwotę blisko trzykrotnie wyższą niż w analogicznym okresie w 2017 roku. Do czerwca tego roku małopolskie oddziały ZUS przeprowadziły 22,3 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wydano niemal 1,5 tys. decyzji wstrzymujących prawo do zasiłku chorobowego na kwotę blisko 1,5 mln zł (w Tarnowie blisko 170 tysięcy).Tym samym ZUS podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 1,3 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 1,3 mln zł w 2018 r. i 575 tys. zł w 2017 r. 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżenia podstawy obliczenia wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli na przykład rozwiązała umowę o pracę lub umowa ta wygasła. Wysokość świadczenia jest ograniczana w takim przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od początku roku do czerwca w Małopolsce niemal 4,2 tys. osób miało obniżone wypłaty. Oszczędności na tej podstawie wyniosły niemal 5,8 mln złotych.
 
W Małopolsce łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I półroczu 2019 r. wyniosła 7,3 mln zł, w całym kraju zaś 104,2 mln złotych.
Komentarze...