Miasto wyemituje obligacje za 50 milionów złotych
access_time 2019-10-12 13:55:00
Wyjątkowo, bo w sobotę, odbyła się dziś nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tarnowa, podczas której radni podjęli uchwałę o wyemitowaniu komunalnych obligacji. Pozyskane w ten sposób środki mają posłużyć do finansowania trwających i przyszłych miejskich inwestycji.

Podczas sesji radni PiS mieli za złe władzom miejskim bardzo krótki czas na zapoznanie się z dostarczonymi im materiałami sesyjnymi związanymi z planowaną emisją obligacji. Mówili o tym m.in. radni Andżelika Świtalska i Ryszard Pagacz sugerując, że mają zbyt mało wiedzy na temat miejskich obligacji i wskazany byłby dłuższy czas na zapoznanie się z tematem, a najlepiej zaproszenie eksperta. O plusach wynikających z emisji obligacji zamiast zaciągania kredytów na inwestycje mówili radni Zbigniew Kajpus i Sebastian Stepek, podkreślając bezpieczeństwo tego instrumentu finansowego, jego opłacalność, dłuższe terminy wykupu i mniejsze koszty dla miasta.

Prezydent Roman Ciepiela przeprosił radnych za pośpiech, późne dostarczenie materiałów i zabieranie czasu w sobotę i podziękował wszystkim za obecność, podkreślając konieczność takiego trybu działania, który wynika z harmonogramu trwających negocjacji z bankami.

- Chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to żadna nadzwyczajna sytuacja, choć spotykamy się na nadzwyczajnej sesji – mówił prezydent. – Szeroko informujemy o sytuacji finansowej miasta, rozmowach z bankami i konieczność zaciągnięcia kredytów, które nie są czymś nowym, bo zostały przez radnych zatwierdzone w uchwale budżetowej i zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kredyty są przeznaczone na finansowanie już trwających inwestycji: przebudowy ul. Lwowskiej, potężnego wyzwania jakim jest budowa ul. Elektrycznej, sali koncertowej przy szkole muzycznej i kilku innych, bardzo ważnych dla tarnowian. Podkreślam, że nie są to pieniądze na wydatki bieżące, na skonsumowanie, a na rozwój. Musimy też mieć finanse na wkład własny przy pozyskiwaniu kolejnych środków z funduszy europejskich. Tak czynią wszystkie miasta, wiele z nich zamiast kredytów wybiera finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji komunalnych, my również zdecydowaliśmy się na taki krok po ostatnim unormowaniu przez rząd przepisów w tej kwestii i rozmowach z bankowcami - jest to po prostu bardziej opłacalne, o czym świadczy choćby przykład samorządu województwa małopolskiego, który również podjął decyzję o emisji obligacji.

Prezydent zwrócił uwagę, iż w budżecie na rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Tarnowa radni zapisali 155 mln zł kredytów. Ostatnio okazało się, że potrzeby kredytowe zmniejszyły się do 136 mln zł. 40 mln zł już zostało przez bank przyznane, 50 mln zostanie pozyskane z emisji obligacji, w najbliższym czasie zapadnie decyzja, w jakiej formie pozyskana zostanie pozostała kwota – czy w formie „zwykłego” kredytu czy też miejskich obligacji.

Za emisją miejskich obligacji głosowało dziesięcioro radnych, dziewięcioro wstrzymało się od głosu.

Komentarze...