Michał Wojtkiewicz i Wiesław Woda otrzymali tytuły Honorowych Obywateli Powiatu Tarnowskiego
access_time 2019-10-16 03:22:00
Podczas wczorajszej sesji, radni Powiatu Tarnowskiego przez aklamację przyjęli uchwały nadające tytuły Honorowych Obywateli Powiatu Tarnowskiego Michałowi Wojtkiewiczowi i pośmiertnie Wiesławowi Wodzie. Inicjatorem nadania tytułu Wojtkiewiczowi był starosta tarnowski Roman Łucarz, zaś Wodzie - klub radnych PSL w Radzie Powiatu.

Michał Wojtkiewicz urodził się w Tuchowie. Ma 73 lata. Z wykształcenia jest doktorem geodezji. Studia ukończył na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie przez kilka lat pracował naukowo. Był burmistrzem Tuchowa, radnym i starostą powiatu tarnowskiego. Od 2005 roku sprawował mandat posła Prawa i Sprawiedliwości.

W podsumowaniu wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego Michałowi Wojtkiewiczowi czytamy: Pan Michał Wojtkiewicz jest osobą szczególnie zasłużoną dla społeczności Powiatu Tarnowskiego. Dał się poznać jako kompetentny samorządowiec, który w okresie transformacji ustrojowo-politycznej w państwie polskim, jako Burmistrz Tuchowa, skutecznie zarządzał gminą i miastem. Od 1999 do 2005 roku pełnił funkcję Starosty Tarnowskiego, budując administrację samorządową w powiecie oraz realizując szereg inwestycji niezwykle istotnych dla tworzenia infrastruktury powiatowej oraz aktywizacji społecznej mieszkańców. Od września 2005 roku do chwili obecnej sprawuje mandat Posła na Sejm RP z okręgu tarnowskiego. Czterokrotnie mieszkańcy Ziemi Tarnowskiej obdarzali Pana Michała Wojtkiewicza swoim zaufaniem, doceniając jego działalność w Parlamencie Polskim. Jako Poseł Pan Michał Wojtkiewicz jest powszechnie znany ze starań o rozwój Powiatu Tarnowskiego oraz pozyskiwanie funduszy rządowych i unijnych dla regionu. Pan Michał Wojtkiewicz jest osobą, która bez wątpienia zasługuje na odznaczenie go tytułem Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego.

Wiesław Woda urodził się w 1946 roku w Paleśnicy. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. Był wiceprezydentem Krakowa, wicewojewodą krakowskim, wojewodą tarnowskim, członkiem Trybunału Stanu, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Śp. Pan Wiesław Woda jest osobą, która bez wątpienia zasługuje na odznaczenie go tytułem Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego. Jako Wojewoda Tarnowski pozostawił trwałe ślady swojej działalności w regionie tarnowskim. Był wybitnym działaczem ruchu ludowego. Przez całe swoje życie pracował na rzecz rozwoju polskiej wsi, w tym także reprezentując postulaty polskich rolników jako Poseł na Sejm RP. Funkcję Posła na Sejm RP społeczeństwo Ziemi Tarnowskiej powierzało mu czterokrotnie, obdarzając tym samym Pana Wiesława Wodę swoim zaufaniem i doceniając jego pracę i działalność społeczną. 10 kwietnia 2010 roku zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, pełniąc służbę publiczną, będąc w gronie osób tworzących polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, wraz z Prezydentem RP śp. prof. Lechem Kaczyńskim oraz innymi 94 osobami. - czytamy w uzasadnieniu wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego Wiesławowi Wodzie.

W poprzednich latach tytuły Honorowych Obywateli Powiatu Tarnowskiego otrzymali: abp Józef Kowalczyk, o. Jan Góra OP, Rudolf Engelhard, Krzysztof Penderecki i Krzysztof Witkowski.

Komentarze...