Miasto wygrało sądową batalię ze spadkobierczynią rodziny Goldmanów o działkę przy Gumniskiej
access_time 2019-11-14 05:07:00
Sąd wydał korzystną dla Tarnowa decyzję w sprawie nieruchomości, na której znajduje się ogólnodostępny parking przy ul. Gumniskiej. Prawa do terenu, który służy głównie wiernym parafii Matki Bożej Szkaplerznej oraz osobom korzystającym z hali widowiskowo–sportowej, rościła sobie Ann Drillich, Australijka żydowskiego pochodzenia, córka Blanki Goldman, dawnej właścicielki nieruchomości.

Jak wyjaśnia mecenas Grzegorz Szczerba, reprezentujący w sądzie Gminę Miasta Tarnowa, orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie jest prawomocne i oddala groźbę utraty przez miasto nieruchomości, której wydania zażądała Ann Drillich pod koniec 2014 roku.

Skarb Państwa nabył prawa do gruntu w roku 1974 (dokonano wówczas wywłaszczenia). W roku 1991 nieruchomość została skomunalizowana i stała się własnością Gminy Miasta Tarnowa. W 2010 roku Ann Drillich (jako córka byłej właścicielki, Blanki Goldman) zwróciła się o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej oraz decyzji komunalizacyjnej i stwierdzenie takie uzyskała. 

W tej sytuacji w roku 2014 Skarb Państwa – Prezydent Miasta Tarnowa złożył wniosek o zasiedzenie a Sąd Rejonowy w Tarnowie go uwzględnił i w maju 2019 stwierdził nabycie terenu przez Gminę Miasta Tarnowa. Obecnie stwierdzenie to zaakceptował Sąd Okręgowy w Tarnowie.

Nieruchomość, o którą toczył się spór składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,1 hektara i warta jest blisko 170 tys. zł.

Przypomnijmy, że kilka lat temu Ann Drillich procesowała się z miastem o tereny, na których stoi warta ponad 1,8 mln złotych "Goldmanówka", czyli obecny Pałac Ślubów i siedziba Urzędu Stanu Cywilnego. Żądała wówczas również zapłacenia odszkodowania w kwocie ponad 1,75 mln złotych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. W 2016 roku sąd ostatecznie rozstrzygnął spór na korzyść Tarnowa, stwierdzając nabycie terenu przez zasiedzenie. Córka Bianki Goldman próbuje jeszcze odzyskać działkę, na której znajduje się kościół parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Sądowa batalia toczy się już od 9 lat. Drillich żąda miliona dolarów za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz jej zwrotu. Kościół odmawia. Sprawa jest obecnie w Sądzie Najwyższym.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A