288 tys. złotych na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
access_time 2020-03-23 03:21:00
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, leczenie, kastracja, sterylizacja i dokarmianie bezpańskich kotów, opieka weterynaryjna dla zwierząt, które uległy wypadkom na drodze. Tarnów w 2020 roku przeznaczy 288 tys. zł na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku 2020. Większość działań określonych w dokumencie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

Działania związane z realizacją programu prowadzi Urząd Miasta Tarnowa przy pomocy Straży Miejskiej, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt. Program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich obligatoryjną kastrację lub sterylizację, opiekę nad bezdomnymi kotami i ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt i poszukiwanie dla nich właścicieli, jak również wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich (w razie potrzeby będą one umieszczane w gospodarstwie w Brniu, będącym w dyspozycji Ludowego Klubu Jeździeckiego w Tarnowie).

Na realizację programu przewidziano w tym roku 288 tysięcy złotych. Na wniosek członków Komisji Spraw Komunalnych, w porównaniu do projektu uchwały kwota ta została zwiększona o 15 tysięcy. Zdecydowana większość wydatków – 252 tysiące – przeznaczona będzie na utrzymanie schroniska oraz nadzwyczajne interwencje i odławianie bezdomnych zwierząt. Na opiekę nad bezdomnymi kotami przeznaczono 30 tysięcy (5 tys. na leczenie, 20 tys. na sterylizację i 5 tys na dokarmianie). Pozostałe 6 tysięcy rozdysponowano po równo na umowę z Ludowym Klubem Jeździeckim i edukację związaną z zapobieganiem bezdomności.

Komentarze...