Tarnów szykuje ośrodek zbiorowej kwarantanny. Gdzie będzie się znajdował?
access_time 2020-03-23 13:23:00
Na polecenie wojewody małopolskiego, w Tarnowie wyznaczone zostało miejsce do kwarantanny zbiorowej. Będą mogły w nim przebywać m.in. osoby, powracające z zagranicy, które z różnych przyczyn nie mają możliwości odbywania kwarantanny w domu.

W związku z organizowaniem w Tarnowie miejsca kwarantanny zbiorowej, tarnowski magistrat poszukuje osób chętnych do pracy w tej placówce. Urząd zapewnia, że kwarantannie zbiorowej poddawane są osoby zdrowe, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Kwarantanna jest też obowiązkowa dla wszystkich powracających z zagranicy.

Poszukiwane są:

  • osoby wchodzące w skład personelu medycznego, który sprawował będzie dyżur w ośrodku: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni,
  • osoby wykonujące prace techniczne, związane z bieżącym zabezpieczeniem funkcjonowania obiektu kwarantanny.

Oferta skierowana jest również do studentów wyższych lat na kierunku pielęgniarstwo, począwszy od trzeciego roku.

Warunki zatrudnienia regulują art.47 i 48 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać informacje o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach oraz pisemnie wyrażoną gotowość do podjęcia pracy w miejscu kwarantanny zbiorowej.

Ośrodek kwarantanny będzie znajdował się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Romanowicza, a nie jak planowano jeszcze w zeszłym tygodniu w hotelu Tarnovia. Jak nas poinformował Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prezydenta Tarnowa, powodem rezygnacji z oferty hotelu jest zbyt wysoki kosztorys, który przedstawiła firma.

W ośrodku przy Romanowicza przygotowanych zostało 200 miejsc. - To jest ośrodek dla osób, które są skierowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i tylko osoby, które mają takie skierowanie i mają stały adres zamieszkania w Tarnowie, mogą być tam przyjmowane. - mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. - Osoby zobligowane do odbycia kwarantanny będą zobowiązane przebywać w tym ośrodku i pokoju, który zostanie im przydzielony przez 14 dni. Żywność będzie dostarczana przez ośrodek "Słoneczne Wzgórze". To nie jest ośrodek, w którym są warunki sanatoryjne. To miejsce skromnie wyposażone, ale w obecnych warunkach dla osób, które powracają  z zagranicy i nie mają warunków do odbycia kwarantanny jest to wyjście jak najbardziej zalecane. - dodaje Roman Ciepiela.

Fot. SOSW / FB

Komentarze...