Uroczystość wręczenia pasów i certyfikatów na stopnie mistrzowskie
access_time 2016-01-18 09:02:00
15 stycznia 2016 r. w hali sportowo-widowiskowej TOSiR przy ulicy Krupniczej w Tarnowie, odbył się uroczysty trening Karate Shinkyokushinkai, na którym wg japońskiego ceremoniału wręczono nadesłane z Japonii pasy i certyfikaty na stopnie mistrzowskie.
W uroczystości tej połączonej z egzaminem na stopnie szkoleniowe Kyu uczestniczyło około 180 osób z klubów: Leżajska, Dąbrowy Tarnowskiej, Brzozowa i Tarnowa. Około 80 osób (w tym także rodzice i goście przyjezdni) uczestniczyło w tym wydarzeniu w charakterze obserwatorów. Symbolicznego wiązania pasa i przekazanie certyfikatu dokonał autoryzowany reprezentant światowej organizacji karate (WKO) w Polsce, Branch Chief Wiesław Gwizd 5 Dan - Prezes Tarnowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate.

Osoba nominowana do stopnia mistrzowskiego 1 Dan:
Wojciech Ciężadło - Tarnowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin

Osoba nominowana do stopnia mistrzowskiego 2 Dan:
Jacenty Indyk - Brzozowski Klub Karate Kyokushin

Osoba nominowana do stopnia mistrzowskiego 4 Dan:
Adam Dziki - Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku

W/w osoby, którym wręczono pasy i certyfikaty to uczestnicy Światowego Seminarium Szkoleniowego Karate w Japonii koło góry Fuji, które odbyło się z okazji Mistrzostw Świata Karate w Tokio. Mistrzostwa te odbywają się w formule Full Contact co cztery lata i zaliczane są do najbardziej prestiżowych zawodów na świecie. Walki odbywały się bez podziału na kategorie wagowe (open).
W Seminarium uczestniczyło ponad 400 karateków z całego świata.

W trakcie seminarium miał miejsce egzamin na wysokie stopnie mistrzowskie, nad którym czuwała komisja egzaminacyjna, reprezentująca Zarząd WKO (Światowa Organizacjia Karate) na czele z prezydentem organizacji - Shihan Kenji Midori. Po wielogodzinnych testach sprawdzających nienaganną technikę (kihon), kombinacje w ruchu (ido-geiko), ćwiczenia formalne (Kata), testach sprawnościowo wytrzymałościowych oraz walkach (kumite) – decyzją Światowej Komisji Egzaminacyjnej – w/w osoby zaliczyły czarne pasy. Dla wszystkich uczestników z Polski, pobyt w Japonii to wielkie mistyczne przeżycie. Ćwicząc karate u źródła można na nowo odnaleźć głęboki sens treningów karate i skumulować wielką motywację do jeszcze większej pracy w doskonaleniu swojego poziomu technicznego i rozwijaniu siły psychicznej.

Po zakończeniu uroczystości wręczania czarnych pasów, odbył się główny egzamin na pasy szkoleniowe Kyu Tarnowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate, w którym brało udział 120 członków klubu w różnym przedziale wiekowym od 7 lat do kilkudziesięciu. Egzamin przeprowadził wg wymogów Europejskiej Organizacji Karate Shihan Wiesław Gwizd – egzaminator WKO.

FOTO: Tomasz Schenk
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A