"Papieska" wystawa w muzeum
access_time 2015-10-14 08:12:32
Historia tej wystawy liczy już kilkanaście lat. Jej pomysłodawczynią jest Krystyna Olchawa, dyrektorka BWA w Miechowie. To właśnie dzięki jej inicjatywie, co roku organizowane są międzynarodowe plenery malarskie, w których uczestniczą artyści, dla których malarstwo jest posłannictwem wobec ważnych wartości społecznych.
Są to artyści pochodzący z całej Polski, oraz Europy: Austrii, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Rosji, Finlandii, Francji, Włoch i Kurdystanu. Tworzą oni prace inspirowane listem Jana Pawła II do artystów: "Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zachciał niejako dać wam udział. Dlatego właśnie uznałem, że te słowa z Księgi Rodzaju będą najwłaściwszym rozpoczęciem mojego listu do was. Czuję się z wami związany doświadczeniami z odległej przeszłości, które pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu. Tym listem pragnę włączyć się w nurt owocnego dialogu Kościoła z artystami, który w ciągu dwóch tysięcy lat historii nigdy nie został przerwany, a na progu trzeciego tysiąclecia nadal ma przed sobą rozlegle perspektywy." Jan Paweł II, "List do artystów" (fragment), Watykan, dnia 4 kwietnia 1999. Wystawa po raz pierwszy była eksponowana w 2010 roku w podziemiach Kopalni „Wieliczka” z okazji piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Rok później w czasie beatyfikacji oglądać ją można było we Włoszech, w starym zabytkowym mieście Acuto położonym wysoko w górach, nieopodal szlaku, który przemierzał Jan Paweł II, a następnie w Serrone i Boville Ernica. W sumie do tej pory odwiedziła około 20 miast polskich, m.in. Wadowice, Kraków, Łódź, Nowy Wiśnicz, Brzesko. Wystawa jest wyrazem hołdu dla największego autorytetu przełomu wieków jakim był Jan Paweł II. Obrazy prezentowane na wystawie pokazują bardzo indywidualne podejście każdego artysty do treści zawartych w liście Jana Pawła II skierowanego do artystów oraz podejmują dialog z odbiorcami sztuki poszukującymi piękna wzbogacającego duchowość człowieka. Obrazy są bardzo czytelne, nie zawsze prezentują sylwetkę Jana Pawła II, pokazują również treści o tematyce sakralnej i małopolskie pejzaże, które tak kochał. Wystawie towarzyszy obszerny katalog obrazujący prezentowane prace i zawierający interesujące teksty. Podczas wernisażu odbyło się przedstawienie o Janie Pawle II, pt.: „Świat się nie kończy”, przygotowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej z Woli Rzędzińskiej. Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2015 roku.
Komentarze...