Wielki jubileusz Małych Świerczkowiaków
access_time 2015-10-01 08:39:04
Trudno w to uwierzyć, ale Mali Świerczkowiacy kończą już 10 lat. Zespół trenuje, koncertuje i zbiera laury coraz bardziej prestiżowych przeglądów i konkursów. Dekadę istnienia Mali Świerczkowiacy uczczą koncertem w Centrum Sztuki Mościce.
Założony w 2005 r. zespół dziecięcy zaczynał swą pracę w dwudziestoosobowej grupie. Dziś instruktorzy pracują z 120 dziećmi i młodzieżą oraz prowadzą przedszkole dla 75 maluchów. Głównym celem zespołu pozostaje niezmiennie roztańczenie i rozśpiewanie najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno muzyki, słowa i ruchu. Bardzo dużą uwagę przykłada się do upowszechniania tańców i pieśni narodowych ludowych i z terenu całej Polski , ze szczególnym uwzględnieniem rodzimego regionu Krakowiaków Wschodnich. Duży nacisk kładzie się tutaj na rozwój świadomości artystycznej a także regionalno-patriotycznej, dzięki czemu najmłodsi członkowie Świerczkowiaków są świadomi dziedzictwa własnego regionu. Co więcej, chętnie dzielą się nim z innymi. Zespół poza propagowaniem kultury prowadzi bogatą aktywność pedagogiczną, wychowawczą i socjalizacyjną.   Jubileusz jest okazją do złożenia podziękowań dla wszystkich pracujących w Zespole i dla Zespołu. Jest także pretekstem do tego, aby pokazać, że tak wiele dzieci i młodzieży zajmuje się kulturą własnego regionalną, poznaje ją, uczy się jej, utrwala i prezentuje. Dorosły, macierzysty zespół Świerczkowiacy istniejący już ponad 50 lat, z bardzo dobrym skutkiem przenosi swe doświadczenia na młode pokolenia, poprzez naukę opartą o prawidłowe i dobre wykonania muzyczne i taneczne. Z każdym kolejnym wydarzeniem Zespół Pieśni i Tańca „Mali Świerczkowiacy" pragnie prezentować nową jakość, docierać do nowych grup odbiorców. O skuteczności podejmowanych działań świadczą zdobywane niedawno wyróżnienia, nagrody i odznaczenia m.in.: I miejsce na VI Międzykulturowym Festiwalu Folkloru „Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej (2014 r.), Dwie pierwsze nagrody „Złotego Gryfa" na V Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" (Dębica, 2013 r.) czy wyróżnienie na XXVI Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego - Taneczny Krąg (Przemyśl, 2012 r.). Organizatorami koncertu są Centrum Sztuki Mościce oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy". Partnerem Strategicznym koncertu jest Grupa Azoty. Koncert jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. PROGRAM:
  • Polonez
  • „Przyjechoł Jasieńko" śpiewy i tańce Pogórzan z okolic Krosna - PREMIERA
  • „Na podwórku" - zabawy i gry dziecięce
  • „Na łące" - zabawy i  tańce dziecięce
  • „WIANKI" - śpiewy i tańce Księstwa Łowickiego
  • „Idziemy, Idziemy" - tańce krakowskie
  • „Ej te nasze Sądecoki" - pieśni i tańce Lachów Sądeckich Centrum Sztuki Mościce, 4 października 2015 r. godz. 17.00 - Duża Scena, wstęp za zaproszeniami i bezpłatnymi wejściówkami, odbiór wejściówek w Kasie CSM tel. 14 633 46 04.
  • Komentarze...