Spółki miejskie w dobrej kondycji
access_time 2015-09-09 08:05:22
Dziewięć z dziesięciu miejskich spółek komunalnych zanotowało dodatni wynik finansowy na koniec pierwszego półrocza br. Spółki odnotowały zysk, wynoszący od kilku tysięcy złotych (Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.) do ponad 7,6 mln zł (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.).
Tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z.o.o. zakończyło półrocze niewielką stratą w wysokości 23 tysięcy złotych. Najwięcej, bo ponad 7,6 mln zł, zysku netto wypracowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. To o ponad 20% więcej niż w analogicznym okresie w 2014 roku. MPEC sporo też inwestował. Suma wszystkich nakładów inwestycyjnych to prawie 6 mln w tym największe nakłady poniesiono na modernizacje węzłów i sieci ciepłowniczych. Nieźle radzą sobie też Tarnowskie Wodociągi, które zanotowały zysk bliski 2 mln złotych. To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. W „Wodociągach” nie zabrakło również inwestycji, na które przeznaczono prawie 7 mln złotych. Znacząca większość tej kwoty została wydana na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. O ponad milion złotych wzbogacił się również Miejski Zarząd Budynków. To o blisko 10% mniej niż 2014 roku. Spadek przychodów wynika z mniejszej liczby wynajmowanych lokali użytkowych i większych kosztów remontowych, które pochłonęły blisko 1 mln 200 tys. złotych. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o wypracowało ponad 800 tys. zł zysku, a zainwestowało 360 tys. zł. Za tą kwotę m.in. zmodernizowano teren w obrębie Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych oraz zakupiono pojazdy i sprzęt. Ponad pół miliona złotych zainwestowało, głównie w pojazdy i urządzenia, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie. Spółce udało wypracować nieco ponad 600 tys. złotych zysku. Najwięcej nakładów inwestycyjnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pochłonęły przygotowania do budowy budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej. W sumie nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 181 tys. złotych, przy jednoczesnym zysku w wysokości 450 tys. zł. Sprzęt komputerowy, rehabilitacyjny i urządzenia medyczne zakupił Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Na ten cel przeznaczono blisko 190 tys. zł. Mościckie Centrum Medyczne również zakupiło sprzęt rehabilitacyjny. W sumie zainwestowano 126 tys. zł. Obie spółki są jednak na plusie w przypadku ZPS-u jest to 230 tys. zł, a MCM-u 186 tys. zł. Najmniejszy zysk zanotował Tarnowski Klaster Przemysłowy, który zamknął pierwsze półrocze kwotą 5 tysięcy złotych. Ponad 2 mln 250 tys. zł wydano na inwestycje, w tym zakup nieruchomości gruntowych oraz adaptację pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem pod wynajem. Z 23 tysięczną stratą pierwsze półrocze zakończyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Ujemny wynik to efekt nieplanowanych kosztów odnowienia oraz wyposażenia autobusów. Spółka zainwestowała 604 tys. zł głównie na zakup autobusu i monitoringów wizyjnych. Dodatkowo na remonty przeznaczono 1 mln 800 tys. zł.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A