Młodzi artyści w bibliotece
access_time 2015-06-02 08:17:22
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza na wystawę twórczości artystycznej uczniów Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu i Tarnowie pt: „Dialog”. Wernisaż odbędzie się dziś o godz. 17 w Galerii Niebieskiej MBP w Tarnowie.
Prace wykonane zostały pod bacznym okiem nauczycieli i artystów plastyków: Anny Śliwińskiej-Kukli i Sławomira Nitendela. - "Tytuł "DIALOG" jest lakonicznym ujęciem twórczego spotkania uczniów drugiej klasy Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu i Tarnowie. Spotkania różnych osobowości o odmiennym postrzeganiu świata, odmiennym temperamencie, o różnorodnych płaszczyznach i poziomie wrażliwości. Ta różnorodność wynika nie tylko z fenomenu jedynego i niepowtarzalnego 'cudu', jakim jest  indywidualność ludzka. Jest to również spotkanie dwóch - zaryzykować można stwierdzenie - konkurujących ze sobą szkół plastycznych. Ich bliskie sąsiedztwo od zawsze prowokowało do porównań, wydawania osądów i ferowania wyroków o "wyższości" tej lub innej. Tak niewielka odległość umiejscowienia ich w regionie była, jest, i z pewnością będzie przyczyną "walki" o Młode Talenty. Przy odrobinie jednak dobrej intencji tę 'przyczynę' zinterpretować można jako 'powód', który skutkować może interesującą konfrontacją, i na zasadzie "symultanicznego kontrastu" pokazać wyraźnie swoistą specyfikę i oryginalność każdej ze szkół. W sztuce nie ma podziału na "lepsze" i "gorsze".Liczy się tylko "inne" i jak każdy byt ma swoją własną logikę, konstrukcję i swój własny wyraz. To SPOTKANIE jest również dialogiem pomiędzy młodymi Twórcami, zderzeniem różnych postaw. To także - najtrudniejszy - dialog z samym sobą i... pierwsza "rozmowa" z widzem. Odbiorcą, który również ma swój niebagatelny udział w 'tworzeniu' eksponowanych dzieł. Nie można być obojętnym - mówi Śliwińska-Kukla. Na wystawie prezentowane będą prace autorstwa
  • Marzena Martyka - Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu (uczennica Sławomira Nitendela)
  • Gabriela Biś - Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie (uczennica Anny Śliwińskiej-Kukli)
  • Aneta Burzec - Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie (uczennica Anny Śliwińskiej-Kukli)
  • Wiktor Barłóg – Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie (uczeń Anny Śliwińskiej-Kukli)
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A