23 nowych kapłanów już po święceniach
access_time 2015-06-01 09:47:38
Diecezja tarnowska ma 23 nowych kapłanów. Święceń udzielił diakonom biskup tarnowski Andrzej Jeż. Uroczystość odbyła się w bazylice katedralnej, która obecnie nawiedza obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny.
Nowi kapłani cieszyli się z faktu, że mogą przyjąć święcenia przed obrazem „Jezu Ufam Tobie”. Podkreślali, że chcą być kapłanami głoszącymi Boże Miłosierdzie. Przygotowania do kapłaństwa trwały sześć lat, podczas formacji seminaryjnej. Obok zdobywania wiedzy, były też praktyki w szpitalach i parafiach, a nawet na misjach. Niektórzy z nowowyświęconych kapłanów odbyli już praktyki duszpasterskie w Afryce i Ameryce Południowej. Ponadto, będąc w Seminarium, część z nich mogła się przekonać osobiście, jakie są potrzeby Kościoła w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Norwegii. - Święcenia to wielka radość dla całej wspólnoty seminaryjnej - mówi rektor ks. dr hab. Andrzej Michalik. - W nowych kapłanach jest dużo dobrej woli i pragnienie pójścia do ludzi, ale dopiero pracując w duszpasterstwie stajemy się duszpasterzami - dodaje rektor. W niedzielę, w rodzinnych parafiach nowych kapłanów odbyły się prymicje. We wtorek msza prymicyjna zostanie odprawiona w Seminarium, również przed obrazem „Jezu, ufam Tobie” i relikwiami św. Jana Pawła II i siostry św. Faustyny. Wspólnota seminaryjna będzie wówczas przeżywać nawiedzenie Obrazu.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A