Pałac Ślubów już (prawie na pewno) w rękach miasta
access_time 2015-06-01 09:39:48
Wydaje się, że to już koniec batalii o Pałac Ślubów przy ul. Gumniskiej. O odzyskanie nieruchomości zabiega córka jej ostatniego właściciela. Sąd Okręgowy przyznał w sporze rację miastu, ale kobieta może złożyć jeszcze kasację do Sądu Najwyższego.
Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację Ann Drillich w sprawie budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Wcześniej, w grudniu 2014 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie przyznał rację miastu i stwierdził nabycie terenu przez zasiedzenie. Oznacza to, że nie ma już groźby konieczności zapłacenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz utraty tego obiektu przez miasto. Przypomnijmy, że Skarb Państwa nabył prawa do gruntu pod „Pałacem Ślubów” na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Tarnowie z 16 września 1985 r., wydanego na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Następnie Skarb Państwa przekazał ten teren Gminie Miasta Tarnowa i na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Tarnowskiego wydanej na początku lat 90-tych, gmina stała się jego właścicielem. Ann Drillich twierdziła, że jej ojciec Henryk Drillich nie brał udziału w postępowaniu z 1985 roku i na tej podstawie w maju 2010 roku zwróciła się o wznowienie postępowania w tej sprawie. Mimo, że korzystne dla miasta orzeczenie formalnie jest prawomocne, to jednak w sprawie możliwe jest jeszcze złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A