Wielkie remonty dróg w Tarnowie. Sprawdź, czy naprawią także Twoją ulicę (FOTO)
access_time 2015-04-17 07:22:03
Tarnowski magistrat podwoił kwotę, jaką zamierza wydać na naprawy, remonty i budowę dróg w tym roku. Według planów drogowcy pojawią się w ponad 60 miejscach miasta, wydając na ten cel 15 mln zł. Urzędnicy tłumaczą także, w jaki sposób dokonali wyboru ulic do remontu.
Podczas najbliższej sesji rady miasta prezydent zaproponuje radnym przeznaczenie części zeszłorocznej nadwyżki budżetowej na realizację ponad 60 zadań drogowych. Chodzi o m.in.: remonty i budowę nowych dróg lokalnych, zatok autobusowych, miejsc parkingowych i opracowanie dokumentacji pod realizację kolejnych zadań. System kryteriów doboru dróg do remontów opiera się m.in. na ocenie bieżącego stanu nawierzchni drogi, jej kategorii, ilości osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie, występowaniu zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, wykorzystania drogi przez autobusy miejskie, lokalizacji obiektów użyteczności publicznej. Każda droga w mieście ma przypisany priorytet i miejsce na liście. - Przygotowanie tego dokumentu zajęło nam trzy miesiące. - Trzeba było między innymi objechać całe miasto i szczegółowo ocenić stan wszystkich ulic - mówi Marian Ogrodnik z Wydziału Usług Ogólnomiejskich. - Transport publiczny i możliwość poruszania się po mieście zdeterminuje według mnie rozwój miasta zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym - mówi prezydent Roman Ciepiela. Tarnów jest zarządcą dla ponad 700 dróg. Ich łączna długość to 349 km. Poniżej - w galerii wszystkie zaplanowane do remontu ulice.
Komentarze...