Kurs kierowników placówek wypoczynku
access_time 2015-04-09 10:49:26
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej organizuje kurs dla kierowników placówek wypoczynku. Szkolenie odbędzie się w 14-15 kwietnia (wtorek-środa) w sali katechetycznej przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Szkolenie jest adresowane do katechetów, nauczycieli i innych osób posiadający 3-letni staż pracy w placówkach dydaktycznych i opiekuńczych. np. trenerów i instruktorów sportowych oraz instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza. Czas szkolenia wynosi 10 godzin wg programu MEN. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz materiały szkoleniowe i poradnik dla kierownika. Zaświadczenie upoważnia do kierowania placówką wypoczynku w kraju i za granicą. Koszt kursu wynosi 70 zł. Zapisy w Biurze KSM DT, Plac Katedralny 1/1, nr tel. 14 621 32 18, e-mail: biuro.ksm.dt@gmail.com.
Komentarze...