Nowa droga za sto milionów
access_time 2015-04-13 08:28:26
Tarnowski magistrat zaprezentował plany przebudowy ciągu ulic: Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego, Czystej. Prezydent Roman Ciepiela przekonuje, że powstanie w ten sposób "szybkie i komfortowe" połączenie dwóch części miasta i dwóch węzłów autostradowych.
Według zapowiedzi urzędników, z Mościc do skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Krzyską będzie prowadzić komfortowa, dwujezdniowa ulica. Powstaną również cztery nowe ronda na skrzyżowaniach z al. Piaskową, ul. Klikowską, przewidziane w planie przestrzennego zagospodarowania „SADY” łączące z ul. Chyszowską oraz na skrzyżowaniu z ul. Czystą. Parametrami będą podobne do tych, które miasto wybudowało w ostatnich latach - ich zewnętrzna średnica ma mieć do 60 metrów. Na całej długości drogi mają powstać ścieżki rowerowe. Będą również drogi zbiorcze dla lokalnego ruchu, które umożliwią mieszkańcom i przedsiębiorcom płynne przemieszczanie się. Zdaniem urzędników, przygotowywane rozwiązanie było konsultowane z przedstawicielami firm, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tamtym rejonie oraz ze specjalistami m.in. z Politechniki Krakowskiej. – Chcemy z jednej strony uwzględnić potrzeby przedsiębiorców, z drugiej jednak musimy zapewnić bezpieczeństwo ruchu – zaznacza Krzysztof Madej, dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji podkreślając, że spełnienie wszystkich postulatów właścicieli firm może być bardzo trudne. Magistrat podkreśla, że realizacja samej inwestycji "uzależniona jest od tego, czy i jakie wsparcie z funduszy zewnętrznych uzyska miasto na ten cel." Projekt budowy drogi będzie kosztować ok. 915 tys. zł.
Komentarze...