Nowości w ofercie edukacyjnej MWSE w Tarnowie
access_time 2015-04-09 08:55:06
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie wzbogaciła ofertę kształcenia proponując kandydatom na studia nowe obszary tematyczne t.j.: oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna i rewalidacyjna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie zaprasza na studia licencjackie i magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Pedagogika a także Finanse i rachunkowość. W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony studentów, oferta studiów podyplomowych została wzbogacona o nowe obszary tematyczne t.j.:
  • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim,
  • Przygotowanie pedagogiczne,
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacyjna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotychczas w ofercie Uczelni dostępne były następujące obszary tematyczne studiów podyplomowych: Coaching, Doradztwo zawodowe i personalne, Kompetencje menadżerskie w biznesie, Logopedia, Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu, Wycena nieruchomości, Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy. - To co wyróżnia naszą propozycję spośród innych ofert, to ścisłe łączenie uzyskiwanych efektów kształcenia z umiejętnościami, które nasi studenci i słuchacze mogą wykorzystywać w praktyce zawodowej. Zdobywana wiedza i kompetencje społeczne bezpośrednio wpisują się więc w zapotrzebowanie na obecnym rynku pracy a także wynikają ze zgłaszanych potrzeb ze strony studentów – mówi dr Renata Smoleń, Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz Wydziału Nauk Społecznych MWSE. Nowe propozycje kształcenia w ramach studiów podyplomowych adresowane są głównie do nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą a także osób, które przygotowują się do takich obowiązków. Rozbudowana została także oferta specjalności na drugim stopniu Pedagogiki. Obok już realizowanych: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna i Pedagogika społeczna z pracą socjalną, w nowym semestrze pojawi się  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, która pozwoli przyszłym pedagogom na wkraczanie w życie zawodowe z poszerzonymi kwalifikacjami. Na pozostałych trzech kierunkach Uczelnia oferuje specjalności: Zarządzanie firmą, Gospodarka nieruchomościami, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Zarządzanie i administracja publiczna, Zarządzanie w turystyce i rekreacji, Spa i wellness, Turystyka międzynarodowa, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. W ofercie MWSE w Tarnowie są także szkolenia, kursy dokształcające, kursy językowe oraz profesjonalne ekspertyzy i analizy z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości, a także nieruchomości i problemów związanych z rynkiem turystycznym. Pełna oferta edukacyjna MWSE dostępna jest TUTAJ
  • Komentarze...