Nie bądź obojętny - daj szansę pieszemu
access_time 2015-02-13 07:51:51
Tarnowscy policjanci zwierają szyki i ruszają z nową kampanią społeczną. A wszystko po to, by na drogach powiatu było bezpiecznej. Działania są konieczne, bo statystyki nie napawają optymizmem.
W ciągu ostatnich 5 lat na tarnowskich drogach doszło do 1164 wypadków, w których śmierć poniosło 109 osób, a kolejnych 1421 zostało rannych. W 367 wypadkach uczestniczyli piesi, powodując co trzeci z nich. Piesi byli też co drugą ofiarą śmiertelną wypadków drogowych. W ubiegłym, 2014 roku, na drogach powiatu tarnowskiego zginęło 21 osób, z których aż 13 to piesi. Ośmiu z nich znajdowało się w stanie nietrzeźwości. Część śmiertelnych ofiar tarnowskich dróg, to leżący na jezdni lub w obrębie pasa drogowego nietrzeźwi, zmarli wskutek obrażeń poniesionych przez nadjeżdżający pojazd. W 2014 roku tarnowska policja odnotowała takich przypadków 4, a w styczniu tego roku - kolejny. Aby odwrócić te niepokojące dane i ograniczyć zagrożenie na drogach, tarnowscy policjanci rozpoczynają właśnie nowe działania. - Nie zamierzamy siedzieć z założonymi rękami , gdy dochodzi do wypadków, a na drogach giną ludzie. Oprócz codziennego patrolowania dróg i stanowczej postawy wobec sprawców wykroczeń drogowych, ruszamy z kampanią profilaktyczną - mówi Komendant Miejski Policji w Tarnowie, insp. Robert Biernat. Akcja kładzie duży nacisk na edukację i profilaktykę. Skierowana do wszystkich uczestników ruchu drogowego, ma dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, w każdym wieku. W ramach nowej akcji, zaplanowano szereg debat z mieszkańcami, spotkań z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami oraz seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich celem jest propagowanie właściwych postaw na drogach. Nieodłączną częścią kampanii, ma być wyposażanie pieszych w odblaski i zachęcanie do ich noszenia, oraz docieranie z materiałami edukacyjnymi do zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu drogowego. Zapowiadamy także konsekwentne działania wobec tych, którzy naruszają obowiązujące na drogach przepisy prawa. Do współpracy przy realizacji projektu, zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo na tarnowskich drogach. Czekamy na solidnych i odpowiedzialnych partnerów. Dodajmy, że w ramach nowej akcji, ogłoszony został konkurs na projekt plakatu i ulotek promujących kampanię - „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY- DAJ SZANSĘ PIESZEMU”. Biorący w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (partner akcji), do 6 marca wykonają prace konkursowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 marca, kiedy złożona z kierownictwa tarnowskiej komendy miejskiej Policji i dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych kapituła, wyłoni zwycięzców. W niedzielę, 22 marca, w centrum handlowym GEMINI Park w Tarnowie, odbędzie się wielka inauguracja nowej kampanii i event na rzecz bezpieczeństwa drogowego. W ramach imprezy, zaplanowano m.in. wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego, wystawę prac konkursowych, pokazy ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy, gry i konkursy dla najmłodszych, odblaskową akcję oraz pokazy policyjnego sprzętu i pojazdów. Pamiętajmy – każdy, przez swoje właściwe zachowanie, może przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ważne, by nie pozostawać obojętnym na zachowania nieodpowiedzialne i wykraczające poza przepisy prawa. Reagujmy! Być może sami zapobiegniemy tragedii, lub uratujemy komuś życie. Informujmy właściwe służby o znajdujących się na drogach nietrzeźwych pieszych, o zaobserwowanych naruszeniach i lekceważeniu przepisów prawa. Bezpieczeństwo, to nasza wspólna sprawa. Wszyscy mamy wpływ na to, czy polskie drogi będą bezpieczniejsze.
Komentarze...