PWSZ w Tarnowie dobrym startem w przyszłość (artykuł sponsorowany)
access_time 2015-07-14 14:33:26
Zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów i uczelni? Zdecyduj się na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie! Oto 15 powodów, dla których warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
1. PWSZ w Tarnowie oferuje studia na 17 kierunkach, 25 specjalnościach w 6 Instytutach. 2. Wybierając PWSZ w Tarnowie każdy może podjąć bezpłatną naukę na studiach I, II stopnia na następujących kierunkach i specjalnościach:
  • studia licencjackie: Administracja (administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim, administracja publiczna), Ekonomia (ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, finanse przedsiębiorstw), Filologia (angielska, germańska, romańska), Filologia polska (animacja kultury, edukacja medialna i dziennikarska, nauczycielska), Chemia (chemia medyczna, chemia stosowana), Matematyka (matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka stosowana), Ochrona środowiska (odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody), Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne (gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną, instruktor sportu), Grafika (grafika projektowa), Wzornictwo (projektowanie form przemysłowych, projektowanie komunikacji wizualnej),
  • studia inżynierskie: Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka (informatyka stosowana), Inżynieria materiałowa (technologia materiałów),
  • studia magisterskie: Administracja, Filologia polska (animacja kultury, edukacja medialna i dziennikarska, nauczycielska), Pielęgniarstwo. 3. PWSZ w Tarnowie posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie wszystkich oferowanych przez Uczelnię kierunków. 4. W tegorocznym rankingu czasopisma Perspektywy, tarnowska PWSZ zajęła III miejsce w kategorii wyższych szkół zawodowych. Uczelnia otrzymała najwyższą, maksymalną ocenę aspektu „prestiż”, na który składają się również opinie pracodawców. 5. Studiując w PWSZ w Tarnowie, studenci wybierają lektorat języka obcego spośród 6 możliwości – j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. szwedzki, j. rosyjski, j. włoski. Nauka odbywa się w małych grupach w nowocześnie wyposażonych pracowniach językowych. 6. PWSZ w Tarnowie ma podpisane umowy partnerskie z uczelniami z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Grecji, Austrii, Rumuni, Finlandii, Belgii, Czech, Francji, Norwegii, dzięki czemu studenci PWSZ w Tarnowie mogą studiować za granicą! 7. Na terenie Uczelni działa Biuro Karier i Projektów oferujące studentom doradztwo indywidualne w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz informujące o ofertach pracy, staży, praktyk i stypendiów. Funkcjonuje również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wspierający studentów, którzy podczas studiów chcą rozwinąć własną firmę. 8. Uczelnia pozyskuje granty zewnętrzne. Obecnie z tzw. funduszy norweskich realizuje:
  • na kierunku Ekonomia projekt pt. „Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim” (szczegóły na: http://symtur.pwsz.tarnow.pl),
  • na kierunku Ochrona środowiska projekt pt. Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” (szczegóły na: http://norzos.pwsz.tarnow.pl), 9. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, zatrudnioną w większości na pierwszym miejscu pracy. Studia w tarnowskiej PWSZ to kształcenie w sposób nowoczesny i praktyczny, łączenie teorii z praktyką, co osiąga się również dzięki bardzo dobrze wyposażonym pracowniom 10. Studenci mają do dyspozycji kampus składający się z 4 nowocześnie wyposażonych budynków o łącznej powierzchni 28 719,39 m2. Nauka odbywa się w wyposażonych w sprzęt audio-wideo dużych salach audytoryjnych i wykładowych, małych salach ćwiczeniowych. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratoriach specjalistycznych takich jak m. in. laboratorium automatyki i robotyki, teleinformatyki, grafiki komputerowej, laboratoriów pomiarowych elektronicznych i elektrotechnicznych. Studenci i kadra naukowa korzystają z Biblioteki Uczelnianej składającej się z wypożyczalni książek, czytelni komputerowej i czasopism. W zbiorach Biblioteki znajduje się ponad 50000 woluminów wydawnictw zwartych i około 2000 woluminów zbiorów specjalnych. 11. Uczelnia posiada swój własny Dom Studenta, w którym znajdują się 2,3 osobowe pokoje o wysokim standardzie. Akademik w ostatnim czasie został gruntownie wyremontowany. Osoby wynajmujące indywidualnie mieszkania, cenią sobie fakt, że koszty najmu i utrzymania są w Tarnowie niższe niż w dużych ośrodkach akademickich, natomiast poziom nauki jest wysoki. 12. Studia korzystne finansowo: brak opłat za stacjonarne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, niedrogie utrzymanie, niewysokie opłaty za Dom Studenta, stypendia, pomoc materialna. 13. Bezpośredni, bardzo dobry kontakt wykładowców i studentów sprawia, iż studenci wydajnie wykorzystują czas na Uczelni i kończą studia w wyznaczonym terminie. 14. Na tarnowskiej Uczelni działa szereg >organizacji studenckich i kół naukowych, dzięki którym studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. 15. Na Uczelni działa Klub Uczelniany AZS, w ramach którego studenci w doskonałych warunkach mogą uprawiać sport w wymiarze rekreacyjnym i wyczynowym. Studenci - sportowcy w barwach Uczelni i Klubu AZS wielokrotnie stawali na podium Akademickich Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski seniorów i juniorów, a nawet Mistrzostw Europy i Świata! Chcesz uzyskać więcej informacji wejdź na www.pwsztar.edu.pl
  • Komentarze...