Seniorzy mają swoją radę przy prezydencie
access_time 2015-07-14 09:07:12
Poznaliśmy skład Tarnowskiej Rady Seniorów, która ma doradzać prezydentowi Tarnowa w sprawach związanych z życiem osób z pokolenia 60+. Do rady weszło ostatecznie osiem osób wyłonionych w drodze tajnego głosowania.
Podczas Zebrania Wyborczego, w drodze tajnego głosowania, osoby uprawnione do głosowania wyłoniły ośmiu, spośród 15 kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Kandydatów do Rady mogły zgłaszać organizacje działające na rzecz seniorów lub rady osiedli. Osobami uprawnionymi do głosowania byli przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz seniorów i Rad Osiedli, którzy mogli głosować na skutek wcześniejszego zgłoszenia ich przez ww. podmioty. Dotychczas wyłonieni członkowie rady to: 1. Maria Halina Gawle - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie 2. Maria Gogojewicz-Pęcherek - Katolickie Centrum Edukacji KANA 3. Zofia Grzywacz - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów 4. Danuta Kisielewska – Stowarzyszenie Senior Na Czasie 5. Grażyna Kondracka - Stowarzyszenie Medycyna Polska 6. Maria Papuga - Rada Osiedla nr 5 Rzędzin 7. Marian Sarkowicz - Rada Osiedla nr 2 Strusina 8. Barbara Sierakowska-Karczewska - Stowarzyszenie Srebrne Skronie W skład Tarnowskiej Rady Seniorów, poza wyżej wymienionymi osobami, wejdzie również dwóch wybranych ze swojego grona radnych Rady Miejskiej w Tarnowie oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez prezydenta. Pełny skład osobowy Tarnowskiej Rady Seniorów powołany zostanie uchwałą tarnowskiej Rady Miejskiej. Rada jest powoływana na cztery lata. Tarnowska Rada Seniorów jest ciałem doradczym i konsultacyjnym wobec prezydenta Tarnowa, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów. Rada między innymi wspiera różne formy aktywności seniorów, działa w obszarze budowania więzi międzypokoleniowych i profilaktyki oraz promocji zdrowia. Głównym celem działania Rady jest integracja i wspieranie tarnowskich seniorów oraz reprezentowanie interesów, a także potrzeb tej grupy społecznej.
Komentarze...