Pomogą uzależnionym zerwać z nałogiem
access_time 2015-01-13 09:07:24
Poszerzyła się koalicja na rzecz wspierania osób uzależnionych od alkoholu w powiecie tarnowskim. Przystąpiło do niej w sumie już osiem samorządów. Na pomoc w leczeniu mieszkańców z własnego terenu zdecydowali się samorządowcy z Ciężkowic, Pleśnej, Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn, Tuchowa, Gromnika, Wierzchosławic i Wojnicza.
Sesje terapeutyczne organizowane były zarówno w Tuchowie, jak i Wojniczu. Uczestniczący w nich pacjenci, którzy borykają się z uzależnieniem alkoholowym zostali skierowani na leczenie przez pracowników poszczególnych gminnych ośrodków pomocy społecznej lub członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jak wynika z podsumowania pracy terapeutów Ośrodka Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów w sumie zorganizowano prawie 320 sesji terapii indywidualnej i blisko 350 sesji terapii zbiorowej. W trakcie trwania całego programu terapeutycznego, współpracujące z CZT gminy otrzymywały systematycznie sprawozdania. Natomiast wyznaczeni ze strony samorządów koordynatorzy programu, byli w stałym kontakcie z realizatorami projektu w sprawach organizacyjnych, dotyczących udzielanych świadczeń. Warto podkreślić, że celem działania terapeutów jest nie tylko leczenie uzależnienia, ale również poprawa jakości życia pacjentów oraz tak zwane włączenie społeczne. Chodzi o pomoc pacjentom w tym, by mogli powrócić do pełnienia ról w rodzinie oraz w środowisku zawodowym. - W minionym roku działo się dużo dobrego. Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu Terapeutycznego udzielającego wsparcia i pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień skorzystało z pomocy bardzo wielu pacjentów. Wsparcie samorządów pozwala przyjmować praktycznie wszystkich pacjentów na bieżąco, bez kolejek oczekujących. Zadowolenie licznych pacjentów i ich rodzin, słowa wdzięczności i szczęście na twarzy grupy pierwszych pacjentów, którzy w 2012 r. rozpoczynali leczenie w tutejszej placówce, a pod koniec 2014 r. kończyli cały cykl programu, są dla terapeutów największą nagrodą. To także potwierdzenie, iż cały ten wysiłek pracy terapeutycznej ma swój sens. Cieszymy się, że tak wielu samorządowców współpracujących już dwa lata z naszą poradnią, widzi sens w rozszerzaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla zainteresowanych mieszkańców powiatu tarnowskiego. Nasze dotychczasowe doświadczenia, prężnie rozwijający się zespół terapeutyczny, kontrakty NFZ oraz wsparcie finansowe gmin powiatu pozwolą w 2015 r. wprowadzić nowe rozwiązania i propozycje. Uzupełni to już istniejącą ofertę terapeutyczną dla osób uzależnionych o „ponadstandardowe programy” –/ tłumaczy kierownik Poradni Leczenia Uzależnień Joanna Burnat. Niewykluczone, że grono samorządów, które zdecydują się na ten rodzaj terapii w roku bieżącym zostanie po raz kolejny poszerzone. Zaproszenia skierowano bowiem także do innych samorządów. W tej sprawie można się kontaktować z pracownikami Poradni Leczenia Uzależnień tel. 14 68 70 400. Poradnia pomaga głównie chorym z problemem alkoholowym. Ale wśród pacjentów są także uzależnieni od narkotyków. Nie brakuje także pacjentów borykających się z licznymi uzależnieniami behawioralnymi np. od Internetu czy od hazardu. Z terapii w placówce korzystają też członkowie rodzin osób uzależnionych. Przypomnijmy, że w Ośrodku Psychoterapii działa także Dzienny Oddział Psychiatrii. Trafiają tu osoby z zaburzeniami nerwicowymi, nastroju , chorobami zaburzającymi relacje rodzinne, zawodowe i społeczne. Placówka prowadzi Poradnię Psychologiczną i Poradnię Zdrowia Psychicznego. Jej specjaliści zajmują się ponadto leczeniem środowiskowym.
Komentarze...