Pomóżmy bezdomnym przetrwać zimę
access_time 2014-12-31 12:30:26
W związku z bardzo trudnymi warunkami dla osób bezdomnych, jakimi są ujemne temperatury, Urząd Miasta apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Straż Miejską.
Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 lub 14 621 14 25 dyżurni straży miejskiej czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. Dobrze przygotowany do zimy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do potrzebujących trafiło już 770 ton opału, blisko 120 osób otrzymało zimową odzież i obuwie, a tysiąc gorące posiłki. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać niezwłocznie do MOPS, który realizuje je na bieżąco. W Tarnowie działają także 3 schroniska i noclegownie oraz 8 ośrodków wsparcie doraźnego. - Mieszkańców prosimy o współpracę – mówi komendant tarnowskiej Straży Miejskiej Tadeusz Pawlik. – Dzięki zgłoszeniom o osobach pozostających na zewnątrz w niskich temperaturach, od kilku lat w Tarnowie nie mieliśmy żadnego przypadku zamarznięcia – dodaje. Poniżej wykaz tarnowskich jednostek, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w okresie długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu.
Komentarze...