Bp Bobowski świętuje 40-lecie przyjęcia sakry
access_time 2015-01-30 07:51:42
Bp Władysław Bobowski obchodzi 40. rocznicę przyjęcia święceń biskupich. 23 grudnia 2014 r. minęło dokładnie 40 lat od jego nominacji biskupiej dokonanej przez papieża Pawła VI. 2 lutego przypada natomiast dokładna rocznica jego sakry biskupiej udzielonej w katedrze przez biskupa Jerzego Ablewicza.
Jubileusz biskupa Bobowskiego będzie obchodzony w sobotę, 31 stycznia br. Uroczysta msza św. zostanie odprawiona w bazylice katedralnej o godzinie 12. Do udziału w uroczystościach zostali zaproszeni biskupi Metropolii Krakowskiej oraz biskupi związani z diecezją tarnowską. - W sobotę będę dziękował Bogu za dar kapłaństwa i biskupstwa. 40 lat bardzo szybko minęło. Wydaje mi się, że jak człowiek jest zajęty, pracuje i często wyjeżdża w teren to czas szybko płynie. Wygłosiłem ponad 12 tys. kazań, wizytowałem parafie, udzielałem sakramentów. To pracowity czas, ale dający wiele radości, kiedy odczuwa się dużo dobrej woli u kapłanów i świeckich. Widziałem też jak młodzież garnęła się do Boga, chętnie uczestnicząc w pielgrzymkach i wakacyjnych formach wypoczynku. Teraz na emeryturze też chętnie pomagam. To jest nasze powołanie, jesteśmy dla ludzi. Doświadczam dużo życzliwości. To też mnie mobilizuje, żeby ludziom służyć na miarę moich możliwości - mówi bp Władysław Bobowski. Biskup Senior jest człowiekiem otwartym, życzliwym, wspiera dzieła charytatywne i ubogich, jest honorowym obywatelem Tarnowa, Ryglic i Gródka nad Dunajcem. Bp Władysław Bobowski przez 35 lat pełnił w diecezji tarnowskiej posługę biskupa pomocniczego, zaś od pięciu lat, jako biskup emeryt, nadal służy swoim doświadczeniem i posługą duszpasterską. W specjalnym komunikacie biskup tarnowski Andrzej Jeż zaprosił diecezjan do modlitwy w intencji Jubilata. - O tę modlitewną pamięć szczególnie proszę tych wszystkich, którym biskup Władysław Bobowski wyświadczył duchowe dobro – głosząc słowo Boże, udzielając święceń, przyjmując profesję zakonną, błogosławiąc związki małżeńskie, udzielając chrztu świętego i bierzmowania, a także wykładając teologię duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie czy też prowadząc rekolekcje - napisał biskup Jeż. Uroczystej Mszy św. jubileuszowej będzie przewodniczył dostojny jubilat. W uroczystości tej wezmą udział biskupi, przedstawiciele duchowieństwa na czele z księżmi dziekanami, koledzy z rocznika święceń biskupa Władysława oraz kapłani pracujący w różnych instytucjach diecezjalnych. Uroczystość będzie transmitowana przez Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ks. dr Władysław Bobowski urodził się w dniu 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1957 r. Pracował jako wikariusz w Parafii Ryglice, był katechetą w Tarnowie (1961-1962). Podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (gdzie otrzymał tytuł doktora teologii) oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1969-75), był wykładowcą teologii życia wewnętrznego (1969-99). Mianowany biskupem pomocniczym przyjął sakrę biskupią w katedrze tarnowskiej w dniu 2 lutego 1975 r., z rąk ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako biskup troszczył się o stałą formację duchową kapłanów oraz osób konsekrowanych, koordynował pracę Duszpasterstwa Rodzin oraz nieprzerwanie przez 30 lat pełnił obowiązki wikariusza generalnego. Był inicjatorem organizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z diecezji tarnowskiej, zwanego "Wakacjami z Bogiem". Dzięki Niemu w diecezji powstała i rozwinęła się, szeroko dziś rozpowszechniona, Dziewczęca Służba Maryjna. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję: Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Młodzieży (1983-94); vice Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, członka Komisji ds. Zakonnych, członka Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Hasło biskupiej posługi pasterskiej brzmi: Humanum indivinare, czyli: "To, co ludzkie przebóstwiać".
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A