Budżet Tarnowa przyjęty jednogłośnie (FOTO)
access_time 2015-01-23 09:36:00
Tarnów ma plan wydatków i dochodów na 2015 rok. Po stronie dochodów zapisano kwotę 580 mln zł, a wydatki określono na poziomie 591 mln zł. Na inwestycje miasto przeznaczy 96,7 mln zł. Za przyjęciem budżetu głosowało 24 radnych czyli wszyscy obecni na sesji.
Jednogłośna decyzja rady może dziwić, ale nie do końca. Po pierwsze, radni mieli świadomość, że odrzucając projekt przygotowany przez poprzednie i obecne władze "skazaliby" Tarnów na budżet w kształcie ustalonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową (rada może przestać istnieć po uprawomocnieniu się wyroku o unieważnieniu wyborów w III okręgu i wygaszeniu mandatów); a po drugie prezydent zgodził się uwzględnić w nim większość poprawek zgłoszonych przez radnych, mającego większość klubu PiS. – Dziękuję tym, którzy skonstruowali budżet i tym, którzy pracowali nad poprawkami. Teraz zabieramy się do pracy i musimy pokazać, że jesteśmy skuteczni – komentował zaraz po głosowaniu Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. Ciepiela podkreślał, że 2015 rok ma przygotować Tarnów do bardzo dużych inwestycji, finansowanych z pieniędzy unijnych w latach 2016-2020. Jako najważniejsze wymienił m.in.:poszerzenie i przedłużenie ulicy Spokojnej i Elektrycznej do do Mościckiego, budowę mostu na Dunajcu w drodze do węzła autostrady, połączenie ulicy Mościckiego z ulicą Krakowską i przebudowę ulicy Warsztatowej, która u zbiegu z Krakowską ma kończyć sięrondem. Największym zadaniem w centrum wydaje się być przebudowa niewydolnego obecnie skrzyżowania ulic Narutowicza, Sikorskiego, i Krakowskiej. W zgodnej opinii większości radnych, budżet na 2015 rok nie jest idealny, ale daje miastu szansę dobrego przygotowania się do absorpcji pieniędzy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Jedynym radnym, który nie głosował był Roman Korczak z PiS, który musiał opuścić salę przed głosowaniem.
Komentarze...