Ryszard Ścigała wybrany szefem "Tarnowian". Stowarzyszenie czuje się poszkodowane
access_time 2015-01-23 09:35:58
Były prezydent Tarnowa, a obecnie miejski radny został nowym szefem założonego przez siebie przed wyborami w 2006 roku Stowarzyszenia Tarnowianie. Poza wyborem nowych władz, Tarnowianie zajęli stanowisko wobec unieważnienia części wyników wyborów w Tarnowie.
Podczas walnego zgromadzenia członków, Tarnowianie wybrali nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia został Ryszard Ścigała, a w skład zarządu weszli także: Zofia Buryło, Marta Cyganowska, Barbara Hycnar, Rafał Kiwior, Krzysztof Nowak, Bogusław Placek i Dorota Skrzyniarz. "Wobec nieprawidłowości, jakie zaistniały przy przeprowadzeniu wyborów, skutkujących wygaszeniem mandatów wszystkich radnych oraz koniecznością powtórzenia wyborów w Okręgu nr 3, Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, że wszystkie kwestie związane z odpowiedzialnością osób i instytucji zaangażowanych winny być dogłębnie wyjaśnione, a skutki naprawione. Stowarzyszenie czuje się w tej kwestii poszkodowane w następujących aspektach:
  • W sposób nieprawny wykreślono z list kandydatów osobę reprezentującą Stowarzyszenie obniżając tym samym potencjalny wynik wyborów całego Komitetu - staramy się wierzyć, że był to skutek niezamierzonego błędu, a nie celowego działania,
  • W sprawozdaniu Komisji Wyborczej przypisano jeden głos osobie reprezentującej Stowarzyszenie, a niewystępującej na listach kandydatów, co może sugerować podejmowanie działań tuszujących usunięcie jej z listy, a z drugiej strony, w sposób nieuzasadniony sugerować nikłe społeczne poparcie dla tej osoby,
  • Komitet wyborczy Stowarzyszenia, podobnie jak innych komitetów, które przekraczają 5% próg wyborczy, poniesie dodatkowe nakłady na przeprowadzenie nowej kampanii wyborczej do Okręgu nr 3, a wobec prawdopodobnej mniejszej frekwencji w powtórzonych wyborach wymagać to będzie zwiększenia nakładów i pracy aby osiągnąć poprzednio uzyskany rezultat" - czytamy w rozesłanym do mediów oświadczeniu. - Krzywdzące są też dla Stowarzyszenia upubliczniane tezy niosące znamiona zarzutów, że Stowarzyszenie jako pierwsze powinno reagować na zaistniałe nieprawidłowości. Otóż lider listy „Tarnowian” okręgu nr 3, zgłosił podczas aktu głosowania do obwodowej komisji wyborczej fakt możliwej nieprawidłowości, co do kształtu listy kandydatów. Natomiast dalszy brak reakcji Stowarzyszenia wynikał z wyższych racji i dobra miasta. Uznaliśmy bowiem, że zgłoszenie takiego protestu narazi miasto na unieważnienie całych wyborów, uniemożliwi realizację zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych miasta wobec groźby nieuchwalenia budżetu miasta w wyniku braku wybranej Rady Miejskiej, zmusi do poniesienia dodatkowych kosztów powtórzonych wyborów zarówno przez Miasto jak i poszczególne komitety wyborcze. Ten czarny scenariusz spełnia się po części w wyniku dokonanego zgłoszenia przez osobę nie związaną z najbardziej poszkodowanym, w wyniku całego zamieszania komitetem „Tarnowianie” - tłumaczy podpisany pod oświadczeniem nowy prezes, Ryszard Ścigała.
  • Komentarze...