Duże wsparcie miasta dla potrzebujących
access_time 2015-01-22 09:30:05
Ponad 2 mln zł na prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej oraz środowiskowego domu samopomocy i około 80 tys. zł na prowadzenie dwóch mieszkań chronionych przekazano do organizacji prowadzących działalność opiekuńczą. Umowy w tej sprawie podpisał prezydent Roman Ciepiela.
Pieniądze trafiły m.in do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które od wielu lat prowadzą placówkę przy ul. Robotniczej 4. W niepublicznym domu pomocy społecznej całodobowa opiekę znajduje 80 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Do dyspozycji mają tam m.in. profesjonalną rehabilitację z wykorzystaniem basenu, który znajduje się w kompleksie budynków. – Staramy się, żeby nie była to typowa instytucja. Osoby, które do nas trafiają traktują ten dom, jakby był ich domem. Bardzo staramy się tworzyć atmosferę ogniska domowego – mówi dyrektor domu, siostra Katarzyna Dzierżanowska. Dofinansowanie przyznano także Domowi Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych, który jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Modrzejewskiej 48 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy im św. Kingi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Matki Bożej Fatimskiej 6. Pierwsza z tych placówek ma 17 miejsc i zapewnia całodobową opiekę. Drugi DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu ma charakter dzienny i świadczy pomoc poprzez prowadzenie m.in. treningów funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnicy zajęć uczą się poruszania się po mieście czy gospodarowania pieniędzmi. Ponadto podpisano umowy na prowadzenie dwóch mieszkań chronionych. Jedno przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka, drugie natomiast dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. – Dla naszych podopiecznych to bardzo dobre rozwiązanie. Przy wsparciu terapeutów i opiekunów mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. To innowacyjne przedsięwzięcie w skali miasta. Dla wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych to pomoc w dokonaniu kroku w dorosłość – mówi szefowa tarnowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Lucyna Cichoń.
Komentarze...