Mechaniczne pomogą kształcić uczniów "zawodówek"
access_time 2014-12-19 07:17:41
Zakłady Mechaniczne Tarnów zawarły kolejną umowę o współpracy w zakresie edukacji. Tym razem dotyczy ona kształcenia na poziomie szkoły zawodowej. Partnerem przedsiębiorstwa jest Centrum Szkół Zawodowych prowadzone przez Izbę Rzemieślniczą, Drobnej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.
Porozumienie dotyczy kształcenia w zawodach: operator procesów skrawania CNC, ślusarz, spawacz, frezer i tokarz. Uczniowie zdobywający wykształcenie w zakresie tych specjalności będą mieli możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu w Zakładach Mechanicznych. W rezultacie po zdobyciu doświadczeń w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń absolwenci Centrum Szkół Zawodowych powinni być lepiej przygotowani do wykonywania swojej pracy. Praktyka wskazuje, że 75 % absolwentów tej szkoły, prowadzonej przez rzemieślniczy samorząd zawodowy, pozostaje po szkole w zatrudnieniu. - Cieszymy się, że teraz nasi uczniowie będą nabywać doświadczeń zawodowych w tak renomowanym przedsiębiorstwie – powiedział dyrektor Izby, Franciszek Uszko po podpisaniu porozumienia. Jedna z największych tarnowskich firm zyska natomiast w wyniku współpracy pracowników młodocianych. - Osoby odbywające zajęcia w zakresie przygotowania zawodowego będą bowiem zatrudniane na podstawie umowy o pracę – tłumaczy prezes Zakładów Mechanicznych Krzysztof Jagiełło. Ponadto firma ma także przeprowadzić zajęcia teoretyczne w ramach turnusów z przedmiotów zawodowych dotyczących specjalności, w zakresie których zawarto porozumienie. Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązało się do promowania wśród absolwentów gimnazjum rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych. Warto dodać, że placówka ta prowadzi, popularne w Niemczech i Szwajcarii, tak zwane nauczanie dualne. Jest ono oparte na zdobywaniu umiejętności praktycznych w przedsiębiorstwach. W sumie Centrum Szkół Zawodowych w szkołach zawodowych, technikum i liceum w Tarnowie oraz Pilźnie kształci obecnie 600 osób.
Komentarze...