Komunikacja miejska w niedzielę 2 listopada
access_time 2014-11-01 11:25:55
W niedzielę, 2 listopada, wszystkie linie tarnowskiej komunikacji miejskiej kursują według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Dodatkowo TOK uruchamia linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2 i C5 odpowiednio do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej. Na niektórych liniach będą obowiązywać zmiany tras.
Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.
Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z ul.Szkotnik przez Al.Solidarności, ulice Mickiewicza i Goldhammera do cmentarza w Krzyżu. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusu linii „C1” na wszystkich przystankach od ulicy Szkotnik do przystanku Fatimskiej-kościół, dalej autobus nie będzie się zatrzymywał. W drodze powrotnej (przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności) autobus będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach. Do Cmentarza w Krzyżu będzie można dojechać również autobusami linii nr 6 i 206 kursującymi według rozkładu jazdy na dni świąteczne.
Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego – Mościce Cmentarz.
Dodatkowy autobus do cmentarza w Mościcach będzie kursował z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Czerwoną, Sienkiewicza i Zaciszną do przystanku Czarna Droga – Cmentarz. Kursy powrotne będą wykonywane ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Krakowska, Pułaskiego i Mościckiego do przystanku przy ul. Sikorskiego. Na trasach przejazdu obowiązują wszystkie przystanki. Do Cmentarza w Mościcach będzie można dojechać również autobusami linii nr 14 i 224 kursującymi według rozkładu jazdy na dni świąteczne. Autobusem linii nr 12 najbliżej cmentarza będzie można dojechać do przystanku Sienkiewicza – Zaciszna, w kursach powrotnych będzie można wsiadać na przystanku Czarna Droga – Cmentarz. Linia nr 14 obsługiwana będzie taborem o dużej pojemności i z tego powodu w kursach wykonywanych z Os.Jasna II na Os.Zbylitowska Góra nie będzie kursować ulicą Nowy Świat tylko Al.Solidarności i ul.Krasińskiego.
Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.
Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ulicami: Słoneczną, Al. M.B.Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności i Klikowska do przystanku Klikowa – Cmentarz. Trasa powrotna będzie wykonywana od przystanku Klikowa – Cmentarz ulicami: Klikowską, Al.Solidarności, Mickiewicza, Al.M.B.Fatimskej, Słoneczną i Al.Jana Pawła II do przystanku Al.Jana Pawła II – Os. Westerplatte. W sąsiedztwo Cmentarza w Krzyżu będzie można dojechać również autobusami linii nr 3 i 11 kursującymi według rozkładu jazdy na dni świąteczne. W autobusach obsługujących linie C1, C2 i C5 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie. Zmiany tras niektórych linii wynikające ze zmienionej organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy:
  • Linia nr „12” w kursach wykonywanych do Mościc autobusy będą kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej, w kierunku z Mościc na Al.Jana Pawła II trasa linii „12” nie ulega zmianie.
  • Linia nr „14” z Os.Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Os.Jasna II będzie kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kierunku z Os.Jasna II na Os.Zbylitowska Góra trasa linii „14” nie będzie przebiegać ulicą Nowy Świat tylko Al.Solidarności i Krasińskiego, zmiana ta wynika z obsługi linii w dniu 2 listopada 2014 autobusami o dużej pojemności.
  • Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic w związku ze zmianą organizacji ruchu, będzie kursować ulicą Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Sienkiewicza, Zaciszna i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A