Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy (MAPY)
access_time 2014-10-31 12:03:09
Trwają przygotowania do zmian w organizacji ruchu w dniu 1 listopada w rejonie cmentarzy. Wszystko po to by usprawnić komunikację w tym newralgicznym czasie na drogach. Poniżej prezentujemy szczegóły.
CMENTARZ W KRZYŻU
Na ulicy Spokojnej, odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzyską do parkingu przy MPEC, w godz. 6.00 do godz. 22.00 dnia 1 listopada 2014r. (sobota) obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Południowa jednia ulicy Spokojnej (na jej dwujezdniowym odcinku posiadała będzie ograniczona dostępność tylko z jezdni północnej lub z ulicy Krzyskiej od strony granicy miasta. Dojazd: od strony ulicy Nowodąbrowskiej i Błonie północną jezdnią ulicy Spokojnej do ulicy Krzyskiej lub dalej przez ulicę Spokojną w stronę Al. Piaskowej. Wyjazd: ulicą Krzyską do Al. Matki Bożej Fatimskiej, z południowej jezdni ulicy Spokojnej do ulicy Nowodąbrowskiej (tylko w prawo, w kierunku centrum) lub ul. Spokojną do Al. Piaskowej i Klikowskiej. Na ulicy Krzyskiej, odcinku od ulicy Spokojnej do Al. Matki Bożej Fatimskiej w dniu 1 listopada 2014 r. (sobota) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od godz. 6.00 do godz. 22.00, przy czym dla autobusów komunikacji miejskiej oraz taksówek przewożących pasażerów umożliwiony będzie ruch dwukierunkowy od skrzyżowania z Al. Matki Bożej Fatimskiej do przystanku autobusowego (zajezdni). Z przejazdu w obu kierunkach będą mogli korzystać także mieszkańcy budynków od nr 2 do nr 62. Z obu stron jezdni ulicy Krzyskiej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów zgodnie z oznakowaniem.
 • ukośnie za zatoką autobusową, na prawym pasie północnej jezdni ulicy Spokojnej, odcinku od Nowodąbrowskiej do zwężenia przed Krzyską, dalej wzdłuż cmentarza równolegle (po lewej stronie) do parkingu przy MPEC.
 • na południowej jezdni ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Krzyską ukośnie na lewym pasie, aż do skrzyżowania z ulicą Nowodąbrowską.
 • na parkingach przy cmentarzu z wjazdem z ulicy Krzyskiej oraz na udostępnionych placach wewnętrznych.
  CMENTARZ W KLIKOWEJ
  Oznakowanie od godz. 17.00 w piątek dn. 31 października 2014r. do godz. 11.00 w poniedziałek dnia 3 listopada 2014 r. Dojazd będzie się odbywał od ulicy Klikowskiej przez ulicę ks. Bajdy i na jej przedłużeniu biegnącym do parkingu przy cmentarzu (dwa kierunki ruchu – bez zmian). Na odcinku ulicy Zagumnie przebiegającym obok cmentarza parafialnego, czyli od skrzyżowania z ul. ks. Bajdy do ul. Klikowskiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Parkowanie pojazdów na parkingu przy cmentarzu i na ulicy Zagumnie - równolegle do krawędzi jezdni wg wskazań znaków.
  CMENTARZ W MOŚCICACH
  Na ul. Czarna Droga od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Oznakowanie wprowadzone zostanie od godz. 5.00 dnia 1 listopada 2014 r. do godz. 22.00 dnia 2 listopada 2014 r. (sobota). Dojazd do cmentarza zostanie poprowadzony od ulicy Czerwonej poprzez Kolejową do Zbylitowskiej, następnie ulicą Czarna Droga do ulicy Norwida. Powrót ulicami: Czarna Droga do Norwida lub Brzozowej albo Krakowskiej. Na ul. Zacisznej od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Czarna Droga ruch zostanie ograniczony znakami B-1 „zakaz ruchu” z tabliczką treści: „Nie dotyczy Komunikacji Miejskiej, Taksówek i mieszkańców”. Od strony ulicy Czarna Droga wprowadzony zostanie zakaz wjazdu nie dotyczący autobusów Komunikacji Miejskiej. Po zachodniej stronie ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania. Parkowanie pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych oraz na ul. Czarna Droga – z wyłączeniem miejsc, w których parkowanie zabronione jest znakami drogowymi.
  CMENTARZ PRZY UL. LWOWSKIEJ
  Dojazd do parkingu przy cmentarzu będzie się odbywał od ulicy Lwowskiej poprzez wprowadzone w tym dniu drogi jednokierunkowe: wjazd drogą od strony miasta, wyjazd drogą na wprost dojazdu do Szpitala Św. Łukasza normalnie funkcjonującą, jako dwukierunkowa. Parkowanie równolegle do krawędzi jezdni ulicy Lwowskiej od zajezdni MPK do miejsca, gdzie rozpoczyna się pas do skrętu w lewo prowadzący do szpitala (znak F-15 „kierunki na pasach ruchu”). Od tego miejsca obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania do znaku B-42 oznaczającego odwołanie wszystkich zakazów.
  STARY CMENTARZ
  Oznakowanie i organizacja ruchu na ul. Narutowicza bez zmian. Na ulicy Tuchowskiej , odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy Ziaji oraz na ulicy Ziaji do skrzyżowania z ul. Piotrowskiego obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Oznakowanie od godz. 20.00 w piątek dn. 31 października 2014r. do godz. 20.00 w niedzielę dnia 2 listopada 2014 r. Parkowanie pojazdów zgodnie z oznakowaniem ukośnie po prawej stronie na całej długości jednokierunkowego odcinka ulicy oraz na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy Tuchowskiej.
  KOMUNIKACJA PUBLICZNA
  Cmentarz w Krzyżu trasą: Al. Matki Bożej Fatimskiej - Krzyska - Al. Matki Bożej Fatimskiej. Cmentarz w Mościcach – ulicami Sienkiewicza – Zaciszna – Czarna Droga. Zobacz także: Zapal wirtualny znicz za bliskich Dodatkowa komunikacja miejska w rejonie cmentarzy 1 listopada Komunikacja miejska w niedzielę 2 listopada
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A