Małgorzata Mękal odeszła z PO (FOTO)
access_time 2014-05-30 11:52:41
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych radnych opuściła dziś szeregi Platformy Obywatelskiej i wstąpiła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oficjalnie "bo wyczerpała się formuła współpracy z PO", nieoficjalnie - z powodu nasilającego się konfliktu z posłem Robertem Wardzałą.
Decyzja Małgorzaty Mękal była spodziewana od kilku tygodni. W tym czasie coraz częściej widywano ją w towarzystwie lidera tarnowskiej lewicy, Jakuba Kwaśnego, a sama radna w kuluarowych rozmowach sugerowała, że zamierza rozstać się z PO. Dziś, podczas specjalnie zwołanej konferencji, ogłosiła swoją decyzję oficjalnie. - Z Platformą Obywatelską rozstaję się w przyjaźni, ustaliliśmy z posłem Wardzałą, że nie będziemy podsycać plotek o konflikcie. Wyczerpała się już bowiem formuła mojej współpracy z PO, dla której niektóre z moich pomysłów były chyba zbyt daleko idące. Zupełnie inaczej jest z SLD, w którym mam od lat wielu sprawdzonych przyjaciół, i który gwarantuje mi pomoc w realizacji samorządowych planów - przekonywała podczas konferencji. Radna zdecydowanie zdementowała plotki o konflikcie z posłem Wardzałą, ale z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że zgody między działaczami nie było, a spór miał się nasilić po tym, jak były żużlowiec został szefem miejskich struktur partii. W konferencji, podczas której Małgorzata Mękal ogłosiła swoją decyzję wzięli udział także radni: Jakub Kwaśny i Krzysztof Bazuła oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji, Krzysztof Janik. Najbliższe polityczne plany nowej członkini SLD dotyczyć mają budowy silnych list w wyborach samorządowych oraz wyciągnięcia Tarnowa z zapaści, w jakiej znalazł się w wyniku afery przetargowej i zatrzymania Ryszarda Ścigały. Poniżej pełny tekst oświadczenia wygłoszonego podczas konferencji przez radną Małgorzatę Mękal. Szanowni Państwo, W dniu 30 maja 2014 podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w Platformie Obywatelskiej i wstąpieniu w szeregi Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Tarnowie. Decyzję tę podjęłam po gruntownym przemyśleniu sytuacji i rozważeniu wszystkich okoliczności. Od pewnego czasu zauważyłam, bowiem, że moje postrzeganie rozwoju miasta rozmija się z wizją prezentowaną przez PO oraz że proponowane przez mnie rozwiązania wydają się być zbyt radykalne lub niedostrzegane. Formuła mojej współpracy z PO się wyczerpała, a zrozumienie dla swoich pomysłów i rozwiązań znalazłam właśnie w SLD. Lubię wyzwania i pracę dla miasta, a SLD, w którym mam wielu sprawdzonych przyjaciół był dla mnie naturalnym wyborem. Przekonało mnie też to, że Sojusz do problemów miasta podchodzi merytorycznie, nie wdając się w wojenkę tarnowsko – tarnowską. Chcemy w Radzie Miejskie stworzyć silny klub, który będzie dążył do uspokojenia sytuacji w mieście, który będzie profesjonalny i nowatorski. Musimy spojrzeć na nasze miasto z boku i wyciągnąć właściwe wnioski. Podobnie, jak zainicjowany przeze mnie, budżet obywatelski, chcemy zaprezentować mieszkańcom Tarnowa pakiet działań, które zwiększą ich wpływ na to co dzieje się w mieście. Po pierwsze 1 mln zł dla każdego osiedla na remont dróg osiedlowych. Wspólnie z Radami Osiedli powinny być ustalana kolejność remontów tych dróg. Po drugie 1 mln złotych na inicjatywy lokalne, czyli projekty finansowane na zasadzie partnerstwa samorządu i mieszkańców. Po trzecie wprowadzenie rzeczywistych i skutecznych konsultacji społecznych, w których samorząd pyta mieszkańców o sprawy ważne dla miasta, a pytania te trafiają do realizacji przez odpowiednie i zaangażowane osoby. Dzisiaj przedstawiamy pierwsze trzy pomysły obywatelskie i proszę je traktować jako wstęp do dalszej ofensywy programowej Klubu Radnych SLD, który będziemy sukcesywnie przedstawiać w kolejnych tygodniach. Ponadto w ramach zapoczątkowanego „Forum na Rzecz Zatrudnienia” w pierwszych tygodniach lipca zorganizujemy spotkanie z przedsiębiorcami, a kolejne z samorządowcami z regionu tarnowskiego. Z przyjemnością przyjęłam propozycję budowy Komitetu Honorowego kandydata na Prezydenta Tarnowa - Jakuba Kwaśnego. Rola współprzewodniczącej Komitetu wraz z Panem ministrem Krzysztofem Janikiem jest dla mnie wielkim zaszczytem. Naszym wspólnym celem jest teraz jednoczenie wokół naszego kandydata ludzi z różnych środowisk społecznych i obywatelskich, organizacji pozarządowych, którym dobro Tarnowa leży na sercu. Przed nami wiele wyzwań! Jestem gotowa do ciężkiej i systematycznej pracy dla Tarnowian i mojego miasta! Małgorzata Mękal
Komentarze...