Tarnowscy policjanci oddali krew potrzebującym (FOTO)
access_time 2014-05-30 10:08:18
12 litrów krwi, w ciągu czterech godzin trwania akcji oddało 26 policjantów i jedna osoba cywilna, w zorganizowanej zbiórce krwi w budynku komisariatu Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza, przez działający przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie klub Honorowych Dawców Krwi.
W grupie tej znalazł się także Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Robert Biernat, oraz jego zastępca mł. insp. Mirosław Moryl. Pozyskana krew trafi do tarnowskiej filii Punktu Poboru Krwi Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie i służyć będzie wszystkim potrzebującym z tarnowskich lecznic. Podczas akcji wyróżniony również został asp. Łukasz Zacharski, który za oddanie przeszło 6 litrów krwi odebrał z rąk Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego, Stefana Wrony, odznakę „Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi III stopnia”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka. Jeśli organizuje ją Policja, a więc służba działająca na rzecz bezpieczeństwa ludzi, to jej wymiar jest szczególny – podkreślił prezes Stefan Wrona. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie reaktywował swoją działalność końcem marca tego roku. Obecnie liczy on 30 członków.
Komentarze...